Zaúčtování drobných výdajů

Změníl(a) - Martina Dufková

Seznam sestavených zaúčtování o drobných výdajích je dostupný z menu volbami Drobné výdaje / Zaúčtování výdajů, kde si navolíte vybraný měsíc a rok.

Potřebná oprávnění
Seznam zaúčtovaných výdajů je možné vidět pouze tehdy, pokud je uživateli přiděleno příslušné oprávnění Drobné výdaje / Zaúčtování výdajů.

V případě, že používáte předkontace pro účtování o drobných výdajích (viz Základní nastavení modulu Drobné výdaje, sekce Účtování) je vidět zaúčtování výdaje přímo v náhledu na konkrétní případ.


Jak hodnotíte článek?