Úvod do Pracovních cest

K čemu modul Pracovní cesty slouží

Modul Pracovní cesty slouží k plánování, schvalování, vyúčtování a proplácení služebních cest. Řeší tuzemské i zahraniční cesty podle platné české legislativy, pracuje s různými měnami. Pracovní cesty lze využívat zcela samostatně, nebo v kombinaci s jinými moduly.

Co ještě nabízí

 • schvalovat či neschvalovat dopředu cestovní příkaz;
 • schvalovat či neschvalovat průběh a návrh na vyúčtování;
 • používat soukromá vozidla;
 • vykazovat cestovní výdaje na různé nákladové okruhy;
 • připojovat naskenované dokumenty;
 • používat cizí měny a přepočítávat na tuzemskou měnu;
 • odesílat termíny pracovních cest do kalendáře Microsoft Outlook.

Kdo modul využije

 • zaměstnanec pro evidenci pracovních cest, pro žádosti o jejich schválení, poskytnutí zálohy (této problematice se věnujeme podrobněji v rámci samostatných článků, které naleznete zde);
 • vedoucí pro schvalování žádostí;
 • účetní pro sledování nákladů a sestavení podkladů pro proplácení pracovních cest.

Příklad scénáře použití

 1. Zaměstnanec, který se chystá na pracovní cestu, zaeviduje tuto cestu.
 2. Zaevidovanou plánovanou pracovní cestu odešle ke schválení svému vedoucímu.
 3. Vedoucí pracovní cestu posoudí a schválí či zamítne nebo vrátí k doplnění/upřesnění.
 4. Po schválení plánované pracovní cesty zaměstnanec absolvuje pracovní cestu.
 5. Po absolvování pracovní cesty zaměstnanec doplní průběh cesty, doloží doklady k vyúčtování výdajů a záloh, které vynaložil a odešle ke schválení průběhu a vyúčtování vedoucímu.
 6. Vedoucí průběh a vyúčtování pracovní cesty posoudí a schválí či zamítne nebo vrátí k doplnění/upřesnění.
 7. Schválený průběh a vyúčtování pracovní cesty je postoupen k proplacení do účtárny.
 8. Účetní zkontroluje, zda případ splňuje všechny náležitosti, potvrdí vyúčtování a provede jeho proplacení. Může jej však také upravit nebo vrátit žádost o vyúčtování zaměstnanci k doplnění.
 9. Účetní připraví přehledy pro zaúčtování cest.

Jedná se pouze o jeden z typických způsobů zpracování. Aplikace podporuje i jiné scénáře s jinými možnostmi schvalování a počty kroků.


Jak hodnotíte článek?