Štítky pro šablony - nábor

Změníl(a) - Lucie Mácová

Štítky jsou pomůcka, která Vám může být užitečná při hledání vhodných uchazečů pro danou pozici. Ke každé pozici si můžete připojit štítky, které charakterizují požadavky na uchazeče – např. VŠ, elektro, praxe, řidič, AJ atd. Stejným způsobem můžete „štítkovat“ i uchazeče. Funkce tzv. „našeptávače“ umožní při zadávání štítků použít již jednou zadané hodnoty štítků, kdy se v seznamu nabídnou štítky začínající zadaným textem. Aplikace obsahuje funkci, která vyhledává míru shody štítků dané pozice se štítky uchazečů, které máte v evidenci. Výsledky pak seřadí podle míry shody v procentech.

Podmínkou je, aby uchazeč nebyl doposud zařazen na žádné výběrové řízení (má stav „Nezařazen“) a poté provede systém porovnání shody štítků u uchazeče a u výběrového řízení.
Seznam nejčastěji používaných štítků s vysvětlením:

Poř. číslo

Popis

Štítek

1

Kandidát jméno

{KANDIDATJMENO}

2

Kandidát příjmení

{KANDIDATPRIJMENI}

3

E-mail (kandidát)

{KANDIDATEMAIL}

4

Telefon (kandidát)

{KANDIDATTELEFON}

5

Zdroj

{KANDIDATZDROJ}

6

Souhlas 

{KANDIDATSOUHLASOSDATA}

7

Oslovení (kandidát)

{KANDIDATOSLOVENI}

8

Datum přihlášení 

{DATUMPRIHLASENI}

9

Průběh - název fáze

{PRUBEHNAZEV}

10

Název výběrového řízení 

{VYBEROVERIZENINAZEV}

11

Úvazek 

{VYBEROVERIZENIUVAZEK}

12

Navrhovaná mzda

{MZDA}

13

Odměna pro navrhovatele

{ODMENANAVRHOVATELE}

14 

Obor 

{OBOR}

15

Společnost název

{SPOLECNOST}

16

Společnost - město

{SPOLADRMESTO}

17

Společnost - okres

{SPOLADROKRES}

18

Společnost - pošta

{SPOLADRPOSTA}

19

Společnost - PSČ

{SPOLADRPSC}

20

Společnost - ulice

{SPOLADRULICE}

21

Společnost - číslo popisné

{SPOLADRCISPOPISNE}

22

Společnost - číslo orientační

{SPOLADRCISORIENTACNI}

23

Společnost - popisné/orientační

{SPOLADRCISLOKOMPLET}

24

Pobočka - obec

{ADRMESTO}

25

Pobočka - okres

{ADROKRES}

26

Pobočka - pošta

{ADRPOSTA}

27

Pobočka - PSČ

{ADRPSC}

28

Pobočka - ulice

{ADRULICE}

29

Pobočka - číslo popisné

{ADRCISPOPISNE}

30

Pobočka - číslo orientační

{ADRCISORIENTACNI}

31

Pobočka - popisné/orientační

{ADRCISLOKOMPLET}

32

Zadavatel titul před

{ZADAVATELTITPRED}

33

Zadavatel jméno

{ZADAVATELJMENO}

34

Zadavatel příjmení

{ZADAVATELPRIJMENI}

35

Zadavatel titul za

{ZADAVATELTITZA}

36

Zadavatel pozice

{ZADAVATELPOZICE}

37

Zadavatel číslo pozice

{ZADAVATELPOZICEZKR}

38

Náborář titul před

{RECRUITERTITPRED}

39 

Náborář jméno

{RECRUITERJMENO}

40

Náborář příjmení

{RECRUITERPRIJMENI}

41

Náborář titul za

{RECRUITERTITZA}

42

Náborář pozice

{RECRUITERPOZICE}

43

Náborář číslo pozice

{RECRUITERPOZICEZKR}

44

Náborář služební číslo z kontaktů

{RECRUITERSLUZCISLO}

45 

Oddělení zkratka

{ODDELENIZKR}

46 

Oddělení název

{ODDELENI}


Jak hodnotíte článek?