Zobrazení pracovní doby

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Rozložení směn zaměstnance pro konkrétní měsíční období lze zjistit na různých místech programu:

Osobní karta

(Personalistika)

V osobní kartě nebo také v osobní složce zaměstnance je na záložce Pracovní poměr k dispozici sekce Pracovní doba. Pokud má zaměstnanec pracovní dobu definovanou pravidelným rozložením směn, je možné zde prohlížet rozvržení jeho směn v kalendáři.

Pod kalendářem je zobrazen souhrn, ze kterého lze vyčíst fond pracovní doby v hodinách a dnech pro jednotlivé měsíce.

Plánování volna

(Volno)

Zaměstnanec, který vznáší požadavek na dovolenou nebo jiný druh volna, tak učiní na stránce Volno / Plánování volna. V jeho kalendáři jsou zobrazeny také směny připadající na jednotlivé dny. Směna je v daném dni kalendáře znázorněna pouze barvou. Najetím kurzoru na barvu směny se o ní zobrazí další podrobnosti. Pod kalendářem je pak legenda popisující, jakou směnu značí jednotlivé barvy.

Rozvržení volna

Ve stránce, která slouží k získání rychlého přehledu o rozvržení volna jednotlivých zaměstnanců Volno / Rozvržení volna je zobrazen kalendář, kde v každém dni je barevně vyznačena směna. Najetím kurzoru na barvu směny se o ní zobrazí další podrobnosti.

Schvalování volna

Stránka pro schvalování volna umožňuje zobrazit polohu schvalovaného volna v kalendáři. V něm jsou současně zobrazeny směny předepsané pro zaměstnance. Najetím kurzoru na barvu směny se zobrazí více podrobností.

Docházka

Ve stránce pro vyhodnocení docházky jsou zobrazeny směny v jednotlivých dnech. Najetím kurzoru na označení směny (R, O, N) se zobrazí více podrobností o směně v daný den. Dáte-li zaměstnanci přístup ke své docházce, může si z této stránky rozložení směn i vytisknout.

Pracovní doba

Rozložení směn je přístupné také na stránce Nepravidelné rozvržení směn. Stránku lze zpřístupnit zaměstnancům v režimu „ke čtení“. Rozvrh je zde možné vytisknout.


Jak hodnotíte článek?