Nastavení nároků na dovolenou v docházce

Změníl(a) - Martina Dufková

Důležitým údajem pro plánování dovolených jsou údaje o aktuálním zůstatku dovolené.

Počáteční nastavení je nutné provést po instalaci. V rámci toho se rozhodne, zda nároky na dovolenou budou pravidelně přebírány např. ze mzdového systému, případně docházky nebo zda budou udržovány v modulu Volno.

Potřebná oprávnění
Stránka pro nastavení nároků na volno zaměstnancům je dostupná pouze tehdy, pokud je přiděleno příslušné oprávnění Docházka / Nároky na dovolenou a dále jsou zaškrtnuty volby Zobrazit vše (pro zpřístupnění záznamu všech zaměstnanců), Zadat a upravit nárok na volno (umožňuje editaci a mazání záznamů na stránce nároků).

Nastavení přístupu
Pro zobrazení nároků na dovolenou zaměstnanců dané společnosti (případně pro výběr zaměstnance dané společnosti při přidělování nároku) musí být nastaven přístup uživatele k dané společnost (Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Základní nastavení / oddíl Organizace / Nastavení přístupu).

Postup nastavení nároku zaměstnanci

Potřebujete-li někomu zadat nárok na volno, postupujte následovně:

  1. Jděte na stránku Menu / Docházka / Nároky na dovolenou.
  2. Ve stránce přidejte záznam pomocí tlačítka Přidat řádek.
  3. Z nabídky druhů volna vyberte požadovaný druh volna (např. dovolená).
  4. Vyberte zaměstnance, kterému nárok nastavujete.
  5. Určete, ke kterému dni se nárok vztahuje. Obvykle se zde zadává nárok k počátku roku.
  6. Zadejte výši nároku.
  7. Vše potvrďte tlačítkem OK.

V případě potřeby můžete odpovídající záznam nároku zaměstnance rozkliknout a upravit.

Výše uvedený postup se uplatní při zadání nároku nově nastupujícího zaměstnance, při úpravě nároku u stávajícího zaměstnance (např. při ukončení poměru, změně úvazku apod.).
Zůstatky dovolené se na stránce Nároky na dovolenou aktualizují z mezd každý měsíc. Vždy po uzávěrce mzdového období jsou do ní přenesené zůstatky k 1. dni v novém měsíci.
V případě zadání nároku na dovolenou po 1. 1. 2021 se zadává nárok v hodinách, zůstatky roku 2020 ve dnech.


Jak hodnotíte článek?