Doplnění a vyúčtování průběhu cesty

Doplnění průběhu cesty

Po skončení pracovní cesty je potřeba doplnit její průběh. K tomu je potřeba danou cestu vyhledat:

  1. Jděte na Menu / Pracovní cesty / Moje cesty.
  2. V levé části obrazovky klikněte v nabídce na Rozpracované případy.
  3. Vyberte cestu, u které chcete provést doplnění časového průběhu (dokončit návrh) a doplnit vyúčtování.
  4. V menu Pracovní cesta zvolte Vyúčtování cesty.
  1. Tlačítkem Přidat úsek přidávejte jednotlivé úseky cesty, dokud místo příjezdu není shodné s místem ukončení, které jste uvedli v cestovním příkazu.
Pokud nepotřebujete cestu členit na více úseků, např. z důvodu kombinace jízdy soukromým a služebním vozidlem, můžete zadat pouze jeden úsek cesty s počátkem a koncem dle míst v cestovním příkazu. Časy odjezdu a příjezdu zadejte dle skutečnosti.
Pokud se v případě dvoustupňového schvalování liší časové údaje mezi návrhem a průběhem samotné pracovní cesty, jsou oba dva zobrazeny vlevo pod místem a účelem pracovní cesty.
  1. V případě jízdy soukromým vozidlem doplňte počet ujetých km.

Vyúčtování výdajů, záloh a poskytnutých jídel

Doplňte doklady pro vyúčtování zálohy, další doklady k proplacení a specifikujte poskytnutá jídla. Pro zadání těchto údajů slouží jednotlivé ikony.

Pro vyúčtování zálohy, případně dalších dokladů slouží tlačítko Doklad . Do vyúčtování můžete uvést i výdaj, který byl hrazen platební kartou zaměstnavatele nebo fakturou. Takový výdaj neovlivní částku k vyplacení/vrácení, ale bude vytištěn na cestovním příkaze a zobrazen v přehledu účtování o cestách.

V případě tuzemských pracovních cest program nepodporuje zadávání dokladů a výdajů v jiné měně než v CZK (české koruně). Při tuzemské pracovní cestě se všechny výdaje ve vyúčtování cestovních náhrad uvádí v české měně a doplatek nebo přeplatek se vypořádává se zaměstnancem v české měně. Do vyúčtování cestovních náhrad z tuzemské pracovní cesty nelze zahrnovat částky v cizí měně, není je totiž jak přepočítat na české koruny. Kurzy k přepočtu měn uvedené v § 183 a 184 zákoníku práce jsou kurzy určené pro přepočet měn při zahraničních pracovních cestách a nelze je tedy použít k jakémukoliv přepočtu měn při tuzemské pracovní cestě. Nelze k tomu ani použít kurz, který k přepočtu případně použil příslušný hotel, jiné ubytovací zařízení anebo zprostředkovatel ubytování.
Pomocí ikony „kancelářská sponka“ můžete doklad o zaplacení připojit k výdaji v elektronické podobě.

Poskytnutá záloha je uvedena v seznamu dokladů automaticky.

Pokud Vám bylo poskytnuto na pracovní cestě bezplatně jídlo, zadejte pomocí tlačítka Poskytnuté jídlo počet poskytnutých jídel v jednotlivých dnech cesty.

Pozor, u vícedenních cest se nezapisuje celkový počet jídel, ale postupně počet jídel v jednom dni dle zadaného rozsahu Datum od a Datum do. Např. pokud zadáte od 2. 1. 2019 do 4. 1. 2019 počet jídel 1, znamená to, že ve dnech 2. 1. 2019, 3. 1. 2019 a 4. 1. 2019 jste obdrželi vždy jedno bezplatné jídlo. Smazání poskytnutého jídla provedete opětovným zápisem poskytnutých jídel a zadáním nuly do počtu jídel.

Pokud je vyžadováno vyplnění odpracované doby, zadejte pro jednotlivé dny dobu práce od do pomocí tlačítka Práce. Jedná se o případy, kdy dojde k přerušení pracovní cesty a vznikne neodpracovaná doba, nebo vznikne práce přesčas.

Schválení průběhu a vyúčtování

Pokud vyúčtování cesty podléhá schvalování, odešlete dokončenou pracovní cestu ke schválení. Vyberte schvalovatele, který má pravomoc schvalovat Vaše cesty a stiskněte tlačítko Odeslat ke schválení průběhu a vyúčtování.

Zrušení žádosti

Pokud si po odeslání žádosti uvědomíte, že potřebujete něco k vyúčtování cesty doplnit, případně změnit a schvalovatel se dosud k žádosti nevyjádřil, můžete žádost o schválení smazat tlačítkem Zrušení žádosti.

O schválení či neschválení vyúčtování budete informováni také e-mailem.


Jak hodnotíte článek?