Výživné placené srážkou ze mzdy

Změníl(a) - Martina Dufková

Nejedná se o klasické výživné po rozvodu manželů, ale o výživné, kdy zaměstnanec neplnil svoji povinnost platby výživného a soud vydal rozhodnutí, kde je nařízená srážka výživného ze mzdy. Může se týkat jak výživného, tak dlužného výživného.

 Zadání výživného srážkou ze mzdy

Srážky prováděné na základě soudního rozhodnutí sráží zaměstnavatel z čisté mzdy zaměstnance. Aby se srážka ze mzdy realizovala ve výpočtu mzdy, musí být správně zaevidovaná na kartě zaměstnance. Výživné je srážka, která má superpřednostní právo ve druhé třetině, má tedy přednost před přednostní pohledávkou, kdy nezáleží na datu doručení.

Postup zaevidování výživného placeného srážkou ze mzdy:

  1. Z menu vyberte Zaměstnanci / HR panel / výběr daného zaměstnance / Karta zaměstnance / záložka Zpracování mzdy / sekce Srážky ze mzdy.
  2. Novou srážku přidáte pomocí tlačítka Přidat srážku.
  3. Zadání nové srážky je členěno do několika oddílů:

Obecné informace

Složka mzdy - položku vyberte z roletky, ve které se přednabízí položky evidované v číselníku Mzdové složky.

Pro správný výpočet výživného vyberte typovou mzdovou složku evidovanou pod číslem 52000 - Výživné.

Datum doručení - zadejte datum doručení soudního rozhodnutí.

Datum nabytí právní moci - vložte datum nabytí právní moci, které bývá obvykle součástí soudního rozhodnutí.

Číslo smlouvy - vyplňte číslo jednací soudního rozhodnutí.

Období realizace

Realizovat od - obecně položka slouží k vyplnění data, od kterého se mají srážky ze mzdy realizovat. Datum bývá uvedeno v soudním rozhodnutí.

Realizovat do - položku nechte nevyplněnou.

Zařadit v měsících - realizace srážky je automaticky přednastavena na všechny měsíce v roce. V rámci zadávání srážky na výživné není potřeba nic přenastavovat.

Informace o výkonu rozhodnutí

Exekutor - informace o soudu (stejně jako o exekutorovi) se zadávají do číselníku exekutorů (Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / číselník Exekutoři) a při zadávání srážky na výživné se v kartě vybírá z roletky. Tím se automaticky doplní informace o soudu, jeho adresa a kontakt.

Číslo rozhodnutí - zadejte číslo soudního rozhodnutí.

Platba

Způsob platby - údaj je možné zvolit z roletky (na účet, hotově, složenkou, do vnitrospořitelny, disketa ČS, na kumulovaný účet). V současné době bývá běžná platba na účet.

Bankovní účet – zadejte číslo účtu, kód banky, variabilní symbol, případně další údaje týkající se bezhotovostní platby.

Měsíční platba – uveďte měsíční platbu, která je uvedena v soudním rozhodnutí.

Celková platba – položku nechte nevyplněnou.

Platby před realizováním – položku nechte nevyplněnou.

Celkem uhrazeno – položku nechte nevyplněnou.

Poznámka

Volně editovatelné pole, které slouží k evidenci různých poznámek a skutečností, které se daného soudního rozhodnutí týkají.

  1. Vše potvrďte tlačítkem Uložit.


Jak hodnotíte článek?