Popis ovladače v docházce

Změníl(a) - Lucie Mácová

Kliknutím na kterýkoliv řádek dne zobrazíte ovladač, kterým lze řešit různé situace v docházce. Přetažením myší můžete označit i více dnů naráz a řešit označené dny najednou:

Na panel ovladače se zaměstnanec a vedoucí dostanou rozdílným způsobem:

Zaměstnanec: Menu / Docházka / Moje docházka / Zobrazit docházku / kliknout libovolně kdekoliv v řádku.

Vedoucí: Menu / Docházka / Vyhodnocení docházky / konkrétní zaměstnanec / kliknout libovolně kdekoliv v řádku.

Ovladač nabízí sadu tlačítek pro řešení různých situací v docházce. Tlačítka se podle stavu docházky nemění, jsou daná právy a jdou vidět stále. Pouze při a po schválení docházky nebo převodu hodin jsou některá editační tlačítka zablokovaná. Tlačítka mají stále stejnou funkci, pouze se jinak jmenují. Rozdíl v názvech tlačítek je u negativní docházky proti ostatním typům docházky. V závislosti na přidělených právech se odlišnosti mohou vyskytnout i u pružné nebo pevné pracovní doby.

 1. Zobrazit den

Potřebujete-li více informací o daném dni, klikněte na ovladači na tlačítko Zobrazit den. Ukáže se panel s podrobným rozpisem docházky pro daný den, kde můžete v případě potřeby editovat i časy příchodů a odchodů.

 • Ukazuje se předepsaná směna zaměstnance (ranní, odpolední, noční).
 • Den je vyhodnocen do jednotlivých časových úseků. Jsou zde vidět vložené přestávky podle nastavení systému viz číselník Rozvrhy přestávek.
 • Je zde také vidět celkový počet odpracovaných hodin a údaj o překrývající se odpracované době (hlavně u dovolené…).
 • Evidence příchodů a odchodů (z terminálu nebo zadané ručně), u kterých se dají upravit časy a také i údaj o zadaném tlačítku terminálu (např. dovolená zítra, lékař, oběd, ...) přes tlačítko Upravit časy:

- dostanete se do editačního režimu, kde můžete časy přepisovat, případně i přidat nový čas;

- každá ruční editace času by měla být odůvodněna (Důvod ručního zadávání). Poznámka u času se pak zobrazí jako „bublina" v zápisu časů s bublinovou nápovědou;

- časy se řadí samy chronologicky, uživatelsky lze změnit paritu příchod/odchod a to vložením/smazáním času;

- terminálové časy mají prioritu a proto je nedoporučujeme mazat. Při jejich smazání pomocí tlačítka Smazat terminálové časy se již znovu nenačtou, musí se zadat buď ručně nebo je možné je dohledat přes tlačítko Průchody nad docházkou nebo v přehledech Záznamy průchodů nebo Registrované časy.

Pokud je docházka uzavřená nebo schválená, je zakázáno upravovat časy průchodů (odkaz „Upravit časy“ není vidět) a je zakázáno ručně přidávat průchody (odkaz „Přidat průchod“ není vidět).

 1. Zdůvodnit absenci

Chcete-li odůvodnit nepřítomnost v práci, klikněte na ovladači tlačítko Zdůvodnit absenci.

 • Zadáte datum od kdy do kdy je třeba zdůvodnit absenci (jeden den nebo i více dní naráz).
 • Z roletky vyberte položku docházky, která zdůvodňuje nepřítomnost, např. dovolená, lékař, ošetřování, pracovní cesta a další položky zadané v číselníku Položky docházky (pořadí výběru určuje pořadí položky v číselníku).
 • U necelodenních nepřítomností je nutné označit Zdůvodnit pouze část hodin.
 1. Zdůvodnit přesčas

V případě zdůvodnění přesčasových hodin, klikněte na ovladači tlačítko Zdůvodnit přesčas.

 • Zadáte datum od kdy do kdy je třeba zdůvodnit přesčas.
 • Z roletky vyberte položku docházky, která zdůvodňuje práci navíc, např. přesčas, práce v pohotovosti (25%), uznání hodin navíc,...
 • Je možné označit Zdůvodnit pouze část hodin.
 1. Schválit

Tlačítko Schválit se na ovladači zobrazuje pouze u neschválené docházky.

 • Úrovně schvalování se nabízí z hodnot zadaných v číselníku Úrovně schvalování.
 • Vyplníte datum, do kterého je třeba docházku schválit volbou Do dne. Systém hlídá kontrolou datum, aby nebyla docházka schválená do budoucna nebo omylem v jiném měsíci. V případě, že je to potřeba, se v kontrole schvalování zvolí "přesto schválit".
 1. Doplnit časy

Doplnit nebo odebrat příchody a odchody podle počátku a konce směny nebo v blíže zadaných časových intervalech lze také pomocí tlačítka Doplnit časy.

 • Doplníte příchody a odchody ve dnech od - do.
 • Uvedete důvod ručního zápisu.
 • Máte možnost výběru ze 3 možností:

- Doplnit pouze ve dnech, kdy je předepsána směna (toto je důležité hlídat při psaní času do dne se směnou Volno)

- Doplnit pouze ve dnech, kdy průchody chybí

- Zahrnout korekci času přesunu na pracoviště (nastavuje se automaticky, pokud se mají korekce v docházce počítat podle pravidel docházky)

 1. Změnit směny

Při potřebě ručně změnit směny použijte tlačítko Změnit směny.

 • Uvedete datum od kdy do kdy se má směna změnit.
 • Z roletky vyberete směnu, na kterou má být ta původní změněna.
 • V případě omylu použijete možnost Zrušit změny směn.

Pokud je nastavené automatické rozpoznávání směn, dojde k zápisu směny dle skutečné přítomnosti zaměstnance automaticky, bez nutnosti opravy.

 1. Korekce příplatku

V případě nutnosti upravit příplatek, využijete na ovladači tlačítko Korekce příplatku.

 • Zadáte datum od kdy do kdy.
 • Vyberete variantu korekce příplatku za odpolední nebo noční směnu, práci v so a ne nebo ve svátek (Korekce.
 1. Nastavit pohotovost

Tlačítkem Nastavit pohotovost můžete pracovníkům nastavit pohotovost ve dnech volna nebo mimo přiřazenou pracovní směnu.

 • Z roletky vyberete druh pohotovosti.
 • Uvedete datum od kdy do kdy, v čase od - do.
 • Můžete vybrat i možnost Nepřetržitě.
 1. Zrušit

Tímto tlačítkem je možné zrušit: pohotovost, zdůvodnění, časy, korekci příplatku a vykázání na zakázky:

 1. Přepočítat

Tlačítko přepočítá označený úsek (více dní) nebo vybraný jeden den.

 1. Zakázky

Tlačítko slouží k vykázání práce na jednotlivé zakázky.

 • Výkaz na zakázky - více dní.
 • Uvedete datum od kdy do kdy.
 • Vyberete položku výkazu a zakázku.
 • Zadáte hodiny.
 • Je možné přidat nový řádek přes tlačítko Přidat položku.


Jak hodnotíte článek?