Verze 4.02.00 (vystavená 14.9.2022)

Opakované upozornění: Při aktualizaci na verzi 4.01.00 program zachová stávající nastavení přístupových práv k jednotlivým částem osobní karty, ale nepřidává některá nově zavedená přístupová práva. Proto je vhodné po aktualizaci zkontrolovat sady práv v oblasti nastavení přístupu k osobní kartě a případně je nastavit.
Upozorňujeme, že prohlížeč Internet Explorer již není plně podporován a aplikace plusPortal nemusí pracovat správně. Doporučujeme nasadit jiný prohlížeč např. Microsoft Edge.

Základní modul

 • Součástí verze 4.02.00 jsou úpravy týkající se pokročilé autentizace. Podrobnější popis úprav si lze vyžádat u výrobce. Mezi stěžejní úpravy patří:
  • politika hesel;
  • změněná logika nastavování hesla;
  • šifrování jména a hesla mail serveru.
  Pokud si zákazník zakoupí volitelný doplněk – submodul SMS notifikace, má možnost:
  • nastavení sms brány.
  Při dokoupení volitelného doplňku – submodulu Pokročilá autentizace získá další rozšíření:
  • umožnění omezeného přístupu;
  • dvoufázovou autentizaci (mailovou, sms (nutný i submodul SMS notifikace)).
  Soubor web.config musí obsahovat povolení pro anonymní přístup do stránky pro nastavení hesla. Jak jsou uvedeny jednotlivé elementy "location" (například pod element povolující mod_01/LogoutPage.aspx) je třeba přidat následující element:
                <location path="mod_01/PasswordRecovery.aspx">
                  <system.web>
                     <authorization>
                     <allow users="*"/>
                     </authorization>
                  </system.web>
              </location>
  Toto nastavení zajistí, že při přístupu do stránky pro změnu hesla nebude plusPortal uživatele přesměrovávat na stránku přihlášení.
  Vložení do souboru web.config je již zajištěno automaticky po aktualizaci databáze na stránce mod_01/Administrator.aspx (nebo po pouhém vstupu na tuto stránku v případě, že k aktualizace nedošlo). Nemusí se tedy přidávat ručně.
 • V okně Úprava zobrazení (u seznamů ikona montážního kolečka) byla rozšířena vlastnost "Počítat" u zobrazovaných sloupců o hodnotu průměr. Nyní se nově nabízí výčet hodnot {0 - nic, 1 - součet, 2 - počet, 3 - aktuální hodnota, 4 - průměr}.
 • Z důvodu lepšího pochopení byl upraven text upozornění na zkrácený seznam (u prvku pro vyhledání zaměstnance (na stránce Zaměstnanci / Personální evidence), kam lze napsat pro vyhledání jméno zaměstnance nebo je možné po jeho rozliknutí vybrat zaměstnance ze seznamu, a u prvku pro výběr zaměstnance umístěném v prostředním panelu osobní karty, u kterých se zobrazuje od verze 4.01.08 omezený počet maximálně 50 záznamů (z důvodu optimalizace načítání dat)). Místo textu: "...seznam byl zkrácen, upravte filtr" se zobrazuje text: "...seznam je zkrácen, zadejte text pro vyhledání".

Personalistika

 • Na stránce Organizace / Pracovní vztahy byly provedeny tyto změny:
  • po otevření stránky se v položce pro výběr "Pracovní tým" nezobrazuje žádná hodnota. Pokud uživatel vybere pracovní tým, připojí se ke členům týmu jejich vedoucí pomocí tečkované čáry.
  • pokud uživatel změní zaměstnance vybraného v záhlaví stránky, položka "Pracovní tým" se vyprázdní;
  • k položce "Pracovní tým" byla doplněna bublinová nápověda.
 • Na záložce Odměňování v sekci Základní položka v osobní kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / osobní karta vybraného zaměstnance) se nenabízí odkaz "Připravit změnu", pokud je pracovní smlouva zaměstnance ve stavu přerušeném.
 • Pokud se změní u aktuálně platného záznamu týkající se návratu do evidenčního stavu (Zaměstnanci / Personální evidence / osobní karta vybraného zaměstnance / záložka Pracovní poměr / sekce Evidenční stav – v situaci Návrat do stavu) hodnota údaje "Datum zápisu" (např. na hodnotu "X"), změní se i hodnota datumového údaje "Do" v předchozím záznamu o vyřazení z evidenčního stavu (na hodnotu „X -1den“).
 • U připraveného nástupu zaměstnance (cizince) při hlášení na Úřad práce (Zaměstnanci / Personální evidence / Stav evidence zaměstnanců / Hlášení cizinců) se doplní údaj "Kód klasifikace zaměstnání ISCO" a "Název klasifikace zaměstnání ISCO" z pracovního místa, pokud je již v daném okamžiku znám.

Identifikační čipy

 • Na stránkách pro nastavení identifikačních čipů (Nastavení / Číselníky a nastavení / Identifikační čipy / Identifikační čipy – nastavení nebo Zaměstnanci / Personální evidence/ osobní karta vybraného zaměstnance / záložka Identifikace a přístupy / sekce Identifikační čip) při editaci, přidávání a hromadném přidávání čipů zůstávají u čísla čipu počáteční nuly, pokud byly zadány.
  Byla upravena kontrola duplicity v případě, že v databázi byl čip s počátečními nulami a uživatel přidával čip bez počátečních nul.

Pracovní cesty

 • U nové cesty (Pracovní cesty / Moje cesty / Nová cesta) byla omezena velikost zadávaného textu u položky "Důvod použití" na maximálně 80 znaků (položka "Důvod použití" se zobrazí, pokud je zatržena volba "Použít soukromé vozidlo").

Vzdělávání

 • Do seznamu záznamů o vzdělávání (Vzdělávání / Záznamy o vzdělávání) byla doplněna možnost zobrazit si údaje týkající se nákladového střediska (z tabulky Nákladové středisko).

Mzdy

 • Odesílání výplatních lístků z mezd na e-maily zaměstnanců bylo přepracováno. Pokud je odesíláno maximálně 10 výplatních lístků, jsou odeslány ihned jako dosud. Odeslání většího počtu výplatních lístků probíhá úlohou na pozadí se signalizací stavu v centrálním inboxu, podobně jako uzávěrka mezd.
 • V nemocenských dávkách (Mzdy / Nemocenské dávky) byla zpřesněna kontrola na překryv nemocenských dávek.
 • Pokud bude mít DoPČ nastavenu pracovní dobu bez rozvržení směn, tak se hodnota PMČV (průměrného měsíčního čistého výdělku) na odhlášku na ČSSZ či potvrzení pro ÚP může počítat pomocí fiktivních hodin rozvrhu (pole "Fiktivní počet hodin týdně (pro PMČV)" v detailu pracovní doby). Dosud se fiktivní hodiny rozvrhu mohly uplatnit pouze pro DoPP.
 • Na stránkách pro rekapitulaci mezd (Mzdy / Přehledové reporty mezd / Rekapitulace mezd) a rekapitulaci mzdových složek (Mzdy / Přehledové reporty mezd / Rekapitulace mzdových složek) a v reportech Rekapitulace mzdových složek, Celková rekapitulace mzdových složek – součty a Podklady srážek se položka pro kategorii zaměstnanců načítá podle nastavení uvedeného u Pracovní pozice (pracovního místa), a nikoliv podle nastavení uvedeného u Vzorové pozice.
 • Byl upraven tisk ELDP ve formátu PDF (Mzdy / ELDP – zadání hesla uživatele k PDF souborům, tlačítko "tiskárna").


Jak hodnotíte článek?