Osobní karta zaměstnance

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Všechny údaje evidované o konkrétním zaměstnanci jsou soustředěny do jeho osobní karty. Osobní karta je uspořádaná do záložek, jejichž počet závisí na množství modulů, které provozujete a také na přístupových oprávněních, která máte přidělena. Přepínání záložek se nachází při levém okraji osobní karty.

Vedle přepínače záložek je svislý pruh "záhlaví osobní karty" obsahující informace, které jsou stále viditelné, nezávisle na tom, na které záložce se nacházíte.

Pod fotkou zaměstnance je umístěno tlačítko Připravit, které využijete pro urychlení práce v případě nejčastěji připravovaných změn, týkajících se pracovního poměru. Jedná se o:

  • Změnu pracovního zařazení
  • Změnu pracovní doby
  • Změnu odměňování
  • Ukončení poměru
  • Vyřazení ze stavu

Vybráním změny z roletky se rychle dostanete na požadovanou záložku v kartě zaměstnance, kde stačí už jen vyplnit potřebné údaje a uložit je.

Vedle tlačítka Připravit se nachází tlačítko Vrátit, které slouží ke zrušení připravené nebo naposledy potvrzené změny.

Hlavní plocha stránky osobní karty je vyhrazena pro zobrazení obsahu zvolené záložky. Ten je obvykle členěn do dílčích, tematicky zaměřených sekcí, které lze upravovat samostatně. Do režimu úprav přepnete zvolenou sekci kliknutím na tlačítko Upravit na jejím pravém konci nahoře nebo kliknutím myší v dané sekci.

Většinu uložených údajů v kartě zaměstnance je možné přepsat. Při změně ovšem doporučujeme údaje nepřepisovat, ale ukončit platnost původního záznamu a přidat údaj nový (týká se zejména změny adresy trvalého bydliště, bankovního účtu pro výplatu mzdy,...). Tímto krokem se vytvoří historie záznamů v osobní kartě, která pro bude vždy dohledatelná.

S osobní kartou pracují nejčastěji personalisté nebo mzdoví účetní. Ti ji mají k dispozici v plném rozsahu. Vedle toho mohou mít přístup ke své osobní kartě také jednotliví zaměstnanci. Ti ji mají dostupnou pouze pro prohlížení (nelze ji měnit) a její obsah je částečně redukován. Stejně tak vedoucí mohou mít pasivní přístup k osobním kartám svých podřízených.


Jak hodnotíte článek?