Sestavení rozpočtu na připravovanou sezónu

Cílem této fáze přípravy vzdělávací sezóny je dát do souladu požadavky na vzdělávání s vyhrazenými financemi.

Koordinátor vzdělávání k požadavkům na školení přiřadí předpokládané dodavatele, rozpočtové skupiny a ceny za účastníka.

Sestavení rozpočtu

Z přehledu požadavků na školení pro danou sezónu je jasné, jaké požadavky se budou školit a kterých zaměstnanců se týkají.

Proces schvalování rozpočtu a úpravy plánu nákladů probíhají mimo systém.  Výsledek může mít dopad na seznam požadavků na školení pro danou sezónu.

Schválený rozpočet je nutno zadat pro jednotlivá oddělení a rozpočtové skupiny pro konkrétní sezónu.

Při stanovení rozpočtu nesmí plánované náklady podřízené organizační jednotky překročit plánované náklady nadřízené organizační jednotky (oddělení).

V přehledu o nákladech jsou náklady sečteny za oddělení a rozpočtové skupiny a jsou porovnány se schváleným rozpočtem dané sezóny. Barevně jsou zvýrazněny překročené rozpočty a rozpočty, u kterých se blíží vyčerpání (od 90%).


Jak hodnotíte článek?