Úpravy rozvržení směn

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Potřebujete-li upravit zavedené rozvržení směn, je k dispozici několik možností. Všechny jsou dostupné v číselníku pro rozvrhování směn u daného typu pracovní doby:

  1. Z menu vyberte Pracovní doba / Rozvrhy směn.
  2. V seznamu vyhledejte pracovní dobu, jejíž rozvržení směn potřebujete upravit a klikněte na odkaz Rozvržení směn na konci řádku.

Další postup závisí na tom, co potřebujete v rozvržení udělat.

Vždy je však třeba pamatovat na to, že pokud provedete změny v období, které je z pohledu docházky nebo mezd již zpracováno, změna se zde neuplatní. Při ukládání změny v rozvržení směn systém provede kontrolu a vypíše seznam uživatelů s aktivními docházkami v měsíci změny. Postupujte podle textu v nápovědě kontroly.

Zrušení a nové vytvoření rozvržení směn

V případě potřeby můžete již vytvořené rozvržení celé zrušit a začít jej tvořit znovu od začátku, např. pokud jste při prvním rozvržení zvolili chybnou oblast svátků.

  1. Klikněte na rozbalovací tlačítko Upravit, které je nad kalendářem a vyberte volbu Vymazat rozvržení a vytvořit nové.
  1. Dále postupujte jako při zadávání nového rozvrhu směny.

Změna rozvržení od určitého dne (přechod na jiný režim)

Příklad: Máte vytvořen rozvrh směn pro jednosměnný režim s délkou směny 8h, který je připraven do konce roku 2023. Od dubna 2022 potřebujete rozvržení změnit a přejít na dvousměnný režim:

  1. Klikněte na rozbalovací tlačítko Upravit, které je nad kalendářem a vyberte volbu Vymazat rozvrh od...
  2. V panelu, který se zobrazí, zadejte měsíc a rok, od kterého si přejete změnu provést a klikněte na tlačítko OK.
  3. Nyní se zobrazí nástroj pro zadání první periody směn od požadovaného měsíce. Postupujte stejně, jako při vytváření nového rozvržení - postupně poskládejte požadované směny první periody (např. pro dvousměnný režim) a pak zadejte opakování směn až do konce požadovaného roku.

Rozvržení směn po tomto zásahu zachová do přelomového období původní rozložení směn a od přelomového období již nové.

Při přechodu z nerovnoměrného na rovnoměrný rozvrh vás systém vybídne k potvrzení výmazu nerovnoměrného rozvrhu. Tento výmaz je pro potřebu správného vyhodnocení docházky s novým rovnoměrným rozvrhem provést. Zaměstnance je také vhodné odebrat (zrušit členství) z číselníku Provozy.

Drobné korekce směn

Potřebujete-li do hotového rozvržení vnést nějaké drobné odchylky od pravidelného koloběhu, můžete přepsat směny v jednotlivých dnech.

Klikněte myší na požadovaný den v kalendáři a zobrazí se panel pro zadání směny. Totéž můžete udělat, když označíte více dnů přetažením myší. Postup se týká drobných korekcí připravovaného plánu směn, nikoliv denního "přehazování směn" mezi zaměstnanci. Tyto případy se řeší přímo v docházce dotčených zaměstnanců. Rovněž nepravidelné rozvrhy se řeší jiným postupem.

Při korekci rozvržení směn dbejte na dodržení zákonných rozestupů.


Jak hodnotíte článek?