Mimořádné školení

Zaměstnanec může požádat o mimořádné školení, které nemá v seznamu plánovaných školení. Tato školení podléhají schvalování vedoucího. O mimořádné školení lze zažádat volbou Vzdělávání / Moje vzdělávání / tlačítko Požádat o spec. školení (v sekci Volitelná školení).

  1. V žádosti vyplní zaměstnanec povinné údaje (dodavatel, cena, popis, zdůvodnění, atd.) a žádost odešle ke schválení.
  2. Schválení provede vedoucí na stránce Vzdělávání / Schvalování.
  3. Po schválení mimořádného školení se termín propíše zaměstnanci do Outlooku.
  4. Po absolvování školení koordinátor nebo vedoucí pracovník s právem zápisu (Mimořádné školení / Umožnit přidávat položky k záznamu o vzdělávání) na školení zaznamená výsledek a náklady mimořádného školení zaměstnance na stránce Záznamy.
  5. Seznam svých mimořádných školení zaměstnanec najde na stránce Vzdělávání / Mimořádná školení. Vedoucí pracovník má přehled o plánovaných i mimořádných školeních svých podřízených dostupný na stránce Vzdělávání / Záznamy.


Jak hodnotíte článek?