Mimořádné školení

Zaměstnanec může požádat o mimořádné školení, které nemá v seznamu plánovaných školení. Tato školení podléhají schvalování vedoucího. O mimořádné školení žádá volbou Vzdělávání / Moje vzdělávání / tlačítko Požádat o spec. školení.

  1. V žádosti vyplní zaměstnanec povinné údaje (dodavatel, cena, popis, zdůvodnění, atd.) a žádost odešle ke schválení.

  1. Schválení provede vedoucí na stránce Schvalování školení.
  1. Po schválení mimořádného školení se termín propíše zaměstnanci do Outlooku.
  2. Po absolvování školení koordinátor nebo vedoucí pracovník s právem zápisu (Mimořádné školení /Umožnit přidávat položky k záznamu o vzdělávání) na školení zaznamená výsledek a náklady mimořádného školení zaměstnance na stránce Záznamy o vzdělávání.
  3. Seznam svých mimořádných školení zaměstnanec najde na stránce Mimořádná školení. Vedoucí pracovník má přehled o plánovaných i mimořádných školeních svých podřízených dostupné na stránce Záznamy o vzdělávání.


Jak hodnotíte článek?