Přehledy k drobným výdajům

Změníl(a) - Martina Dufková

Aplikace plusPortal umožňuje sestavit dva druhy přehledů o drobných výdajích - přehled případů a přehled položek.

Přehled případů

Přehled o všech drobných výdajích můžete zobrazit na stránce Drobné výdaje / Přehledy / Přehled případů. Kromě základního zobrazení se všemi případy si lze vybrat i z dalších přednastavených zobrazení (Čeká na proplacení, Dokončené případy, Běžící případy). Zobrazení je možné si přizpůsobit nebo vytvořit nové dle svých potřeb (viz videonávod zde). Tímto způsobem si můžete vytvořit např. zobrazení pro konkrétního zaměstnance či zobrazení případů v aktuálním měsíci.

Zobrazené údaje v seznamech můžete také přenést do Excelu nebo kopírovat do schránky.

Potřebná oprávnění
Přehled drobných výdajů je možné vidět pouze tehdy, pokud je uživateli přiděleno příslušné oprávnění Drobné výdaje / Přehledy / Přehled případů.

Přehled položek

Jako podklad pro účtování o drobných výdajích slouží stránka Přehled položek, kterou si zobrazíte z menu volbami Drobné výdaje / Přehledy / Přehled položek.

Po zadání roku a měsíce se zobrazí jednotlivé záznamy, které byly v zadaném období vyúčtovány. Zobrazené údaje můžete přenést do Excelu nebo kopírovat do schránky.

Potřebná oprávnění
Přehled položek je možné vidět pouze tehdy, pokud je uživateli přiděleno příslušné oprávnění Drobné výdaje / Přehledy / Přehled položek.


Jak hodnotíte článek?