Prezenční školení - rozdělení účastníků a přihlášení na termíny

Po zveřejnění akce přijde nominovaným účastníkům školení e-mail s upozorněním na zveřejnění termínů na webu a zaměstnanci se mohu začít hlásit na vybrané termíny. Tento způsob bude pro zaměstnance nejpoužívanější.

Aplikace nabízí pro přihlášení účastníků na daný termín ještě možnost, že účastníky rozdělí na termíny koordinátor, případně je přihlásí na termín vedoucí.

Účastníky rozděluje koordinátor

Koordinátor má k dispozici seznam všech zaměstnanců přiřazených k požadavku na školení a sám je na jednotlivé termíny přihlašuje.

Přihlášení provedete pomocí tlačítka Přihlašování u zvoleného termínu.

Seznam zaměstnanců přiřazených k požadavku na školení najdete v levé části obrazovky Akce se měli účastnit. Tyto zaměstnance je možné jednotlivě nebo hromadně přihlásit na termín, nebo vyřadit z nominace. Dále je přes tlačítko Přidat zaměstnance umožněno nominovat jakéhokoliv zaměstnance z evidence.

Při prvním spuštění této obrazovky je nutné zaškrtnout Zobrazit nepřihlášené zaměstnance.

Přihlášení zaměstnanci se přesunou do pravé části obrazovky Přihlášení na termín.

Termíny koordinátor zveřejní až po rozdělení účastníků. Ti jsou o termínu informováni e-mailem a vidí ho na stránce Moje vzdělávání.

Zaměstnanec se přihlásí sám

Koordinátor zveřejní připravené termíny a nominovaným účastníkům školení přijde e-mail s upozorněním na zveřejnění termínů na webu. Zaměstnanci se mohou začít hlásit přes stránku Moje vzdělávání na vybrané termíny. V závislosti na tom, zda jde o školení povinné, nebo volitelné je vidí na této stránce v odpovídající části obrazovky.

V období přihlašování (registrace) se mohou zaměstnanci z termínu odhlásit a vybrat si jiný termín. Pokud se zaměstnanec před termínem odhlásí, stává se první náhradník automaticky účastníkem (dostane informaci e-mailem).

Systém hlídá kapacitu účastníků pro daný termín a další žadatele eviduje jako náhradníky. Pokud se zaměstnanec před termínem odhlásí, stává se první náhradník automaticky účastníkem (dostane informaci e-mailem).

Přihlášky zaměstnanců s povinnou účastí jsou automaticky upřednostňovány před přihláškami zaměstnanců s nepovinnou účastí. Koordinátor může seznam přihlášených zaměstnanců upravit. 

Vedoucí přihlásí své podřízené

Koordinátor zveřejní připravené termíny a vedoucím pracovníkům (těm, kteří mají pravomoc Dohled nad vzděláváním podřízených) přijde e-mail s upozorněním na zveřejnění termínů na webu. Vedoucí mohou začít hlásit / odhlašovat svoje podřízené na vybrané termíny na stránce Přihlašování podřízených.


Jak hodnotíte článek?