Pozice

Změníl(a) - Martina Dufková

Pracovní pozice představuje "stůl a židli" na které může sedět zaměstnanec nebo je pozice momentálně neobsazena. Pozice jsou rozesety po odděleních, pobočkách a zaměstnavatelích a tvoří základ organizační struktury. Pracovní pozice si můžete vytvářet "dopředu" a pak je vybírat při nástupu zaměstnance nebo jejich správu ignorovat a nechat program, aby pozice vytvářel a udržoval při každém nástupu nebo přeřazení zaměstnance. Vytváření nových pracovních pozic si můžete usnadnit využíváním tzv. vzorových pozic, ze kterých lze pracovní pozice odvozovat.

Přístup na stránku s pracovními pozicemi je z menu volbami Organizace / Pozice.

Stránka představuje centrální místo, kde lze vytvářet a udržovat údaje o pracovních pozicích a jejich rozmístění na odděleních. O významu pracovních pozic pro vedení personální evidence se dočtete v článku o uspořádání organizace.

V horní části stránky s pracovními pozicemi je umístěn filtr pro výběr organizační jednotky, pro kterou se zobrazí seznam pracovních pozic, které jsou na ní k dispozici. V případě potřeby lze z tohoto místa také organizační jednotky (oddělení) přidávat, upravovat nebo mazat. Není tedy potřeba se přepínat na stránku Oddělení (Organizace / Oddělení).

Správa pracovních pozic

Nad samotným seznamem pracovních pozic (míst) je sada tlačítek pro jeho správu:

Přidat - více informací o přidání nové pracovní pozice je uvedeno níže.

Nastavit HR administrátora - z roletky je možné vybrat HR administrátora, který je vložen v číselníku administrátorů (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / HR administrátoři). Do číselníku lze přepnout přímo ze stránky přes ozubené kolo v pravém horním rohu nebo přes odkaz upravit, který je v editačním formuláři pro nastavení HR administrátora. HR administrátora lze nastavit pro vybrané organizační uzly nebo pro označená pracovní místa, případně jen pro místa, kde ještě není žádný HR administrátor nastaven.

Nastavit HR manažera - máte-li více HR manažerů, lze u nich provést nastavení pro vybraná oddělní nebo označené pozice, případně lze HR manažera nastavit jen u míst, kde ještě není žádný HR manažer nastaven.

Reorganizace - v rámci reorganizace je možné provést přesun pracovní pozice na jiné oddělení, nové nákladové středisko nebo nové nadřízené pracovní místo.

Hromadně upravit - u označených pozic je možné změnit místo výkonu práce, pravidelné pracoviště, pobočku, oddělení, nákladové středisko, nadřízené pracovní místo, ISCO, délku zkušební doby a/nebo kategorii zdravotní zátěže.

Ukončit platnost - pro vybrané pracovní pozice je možné stanovit datum ukončení platnosti.

Vytváření nových pozic

  1. Klikněte na tlačítko Přidat, které je umístěno nad seznamem pracovních pozici.
  2. Ve stránce, která se zobrazí, nejdříve vyberte vzorovou pracovní pozici, ze které budou nová místa odvozena. Tím se pro nově zadávané pozice přednastaví řada jejich vlastností. V případě potřeby můžete upravit název nové pozice nebo ponechat ten, který se odvodil z vybraného vzoru.
  3. Postupně vyplňte další údaje o nové pozici - jejich význam je popsán zde. Důležité je určit, na které organizační jednotce budou nová pracovní místa/pozice rozvrženy.
  4. Nakonec určete, kolik nových pracovních pozic má být dle zadaných údajů vytvořeno a vše uložte.

Pokud jste vše vyplnili správně, dojde nyní k vytvoření nových pracovních pozic na zadané organizační jednotce pod zvoleným zaměstnavatelem. Postupně je pak můžete obsazovat zaměstnanci.

Další způsob, jak můžete vytvářet pracovní pozice je ten, že novou pozici vytvoříte pro nastupujícího zaměstnance přímo při vyplňování jeho karty při nástupu. V takovém případě se vytváří jen jedna nová pozice a je obsazena nastupujícím zaměstnancem.


Jak hodnotíte článek?