Implementační postup modulu Odměny

Změníl(a) - Kamil

V rámci implementace modulu Odměny je potřeba projít následující kroky:

  1. Všem rolím (Zaměstnanec, Vedoucí pracovník, Účetní,...) přiřadit potřebná přístupová práva a přiřadit tyto role konkrétním zaměstnancům.
  2. Nastavit pravomoci pro schvalování a navrhování odměn příslušným zaměstnancům.
  3. Doplnit číselníky modulu Odměny (Nastavení / Číselníky a nastavení / Odměny).
  4. Vedoucím pracovníkům, kteří budou navrhovat a schvalovat odměny, určete vůči kterým zaměstnancům mohou tuto pravomoc uplatnit.


Jak hodnotíte článek?