Sestavení požadavků na školení v sezóně

Koordinátor vzdělávacích akcí si v rámci školicí sezóny připraví seznam školení, které nazýváme Požadavky na školení. Jedná se o katalog školení dostupný z menu volbami Vzdělávání / Požadavky, ze kterého se vytváří konkrétní školicí akce s termíny.

K požadavkům koordinátor přiřazuje zaměstnance a definuje, zda je jejich účast povinná nebo volitelná. Ke každému požadavku nastaví i předpokládané náklady na účastníka, což umožňuje sledovat a porovnávat náklady na školení s plánem pro danou sezónu.

Požadavky se do seznamu pro zvolenou sezónu dostávají několika způsoby:

  • může je tam přímo zadat koordinátor vzdělávání (resp. uživatel s právem pro správu požadavků na školení);
  • automaticky jsou zahrnuty požadavky z minulých sezón (periodická / opakovaná školení);
  • mohou být zavedeny v důsledku vyhodnocení hodnoticích formulářů, kde zaměstnanci uvádějí svá přání ohledně školení.

Pro sestavení požadavků na sezónu doporučujeme následující postup:
  1. Z menu vyberte Vzdělávání / Požadavky. Vyberte sezónu, pro kterou potřebujete seznam (katalog školení) zobrazit.
  2. Navrhněte / upravte stromovou strukturu kategorií školení. Kategorie není nutné využívat, ale umožní seznam požadavků významně zpřehlednit.
  1. Přidejte do seznamu nové požadavky na školení. Jak zavést nový požadavek najdete ve článku zde.
  2. U požadavků plynoucích z předchozích sezón upravte pro danou sezónu dodavatele, rozpočtovou skupinu a cenu za účastníka.

Tyto údaje jsou seskupeny ve spodní části formuláře daného požadavku.

  1. Překontrolujte / nastavte, na které zaměstnance jsou požadavky směřovány. Podrobně se nominací a kontrole nominovaných věnujeme v článku zde.


Jak hodnotíte článek?