Prezenční školení - založení vzdělávací akce

Koordinátor vzdělávací akci formou prezenčního školení vytváří z požadavků na školení, které si pro danou sezónu naplánoval.

Příprava prezenčního školení:

 1. v menu zvolte Vzdělávaní / Vzdělávací akce;
 2. vyberte odpovídající sezónu, pro kterou akci plánujete;
 3. přidání nové akce provedete přes tlačítko Přidat další akci a výběrem Přidat další akci na základě požadavku na školení v plánu.
 4. vyberte požadavek na školení;
Název akce je vytvořen automaticky složením z názvu školení a názvu sezóny.
 1. zvolte, zda se jedná o interní, nebo nakupovanou externí akci;
 2. pro externí akci vyberte dodavatele;
 3. z číselníku vyberte hodnotící formulář;
 4. zaškrtněte, zda chcete účastníkům po školení poslat dvoufázové hodnocení (první hodnotící formuláře jsou obvykle zaměstnancům zpřístupněny ihned po proběhnutí akce, druhá sada může být odeslána s časovou prodlevou a slouží například k ověření nabytých zkušeností v praxi);
 5. zaškrtněte, zda chcete povinně evidovat výsledky účasti na školení. Tato volba je určena převážně akcím zakončeným znalostním testem apod.;
 6. zvolte způsob, jakým se budou účastnící na školení přihlašovat (přihlásí je koordinátor, vedoucí, nebo zaměstnanec);
Ve výčtu vzdělávacích akcí je volba přihlašování pro snazší orientaci znázorněna ikonou panenky (koordinátor), panáka s kloboukem (vedoucí), nebo panáka bez klobouku (zaměstnanec). Na první pohled je tedy patrná forma přihlašování bez nutnosti prokliku.
 1. zvolte OK.
Pro zrychlení práce může koordinátor založit vzdělávací akci přímo u požadavku školení prostřednictvím tlačítka Uložit a vytvořit vzdělávací akci.


Jak hodnotíte článek?