Přidělování oprávnění zaměstnancům

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Přístupová oprávnění zaměstnancům se přidělují prostřednictví sad. Musíme mít tedy nejdříve připravené sady oprávnění a teprve pak je můžeme přidělovat uživatelům portálu. Program nabízí několik způsobů, jak přidělovat sady oprávnění zaměstnancům:

Individuální nastavení

Nastavení oprávnění (=přidělení sad oprávnění) konkrétnímu zaměstnanci můžete udržovat v jeho osobní kartě. Postup je vysvětlen na otevření karty ze seznamu uživatelů, ale lze jej použít obecně v osobní kartě:

 1. Otevřete seznam uživatelů položkami menu Nastavení / Uživatelé. V seznamu vyhledejte zaměstnance/uživatele, kterému potřebujete upravit nastavení přístupových oprávnění a kliknutím na řádek otevřete jeho kartu.
 2. V kartě vyberete záložku Přístup na portál.
 3. Na záložce klikněte na odkaz pro úpravu sekce Sady přístupových práv (tři tečky). Zobrazí se přehled dostupných sad ve formě zaškrtávacích políček. Vyznačte, které sady má mít zaměstnanec přiděleny a pak vše uložte. Najetím kurzoru na název sady (role) se zobrazí stručný popis, co daná sada zaměstnanci zpřístupní:
Zaměstnanec může mít přiděleny sady práv, i když nemá povolen přístup na portál. Například při jeho dočasném vyjmutí se mohou sady uchovat, pro jejich pozdější aktivaci.

Hromadné přidělení sady více zaměstnancům

Sady práv můžete zaměstnancům přidělovat nebo odebírat také hromadně. Hodí se to například při vytvoření nové sady práv, kterou potřebujete přidělit vybrané skupině zaměstnanců. Postup:

 1. Otevřete seznam uživatelů položkami menu Nastavení / Uživatelé.
 2. V seznamu označte zaměstnance, kterým potřebujete přidělit nebo odebrat nějakou sadu oprávnění.
 3. Klikněte na tlačítko Nastavit sadu práv, které se objeví nad seznamem po označení zaměstnanců.
 4. V panelu, který se zobrazí, nejdříve vyberte sadu oprávnění, kterou si přejete nastavit a potom zvolte, zda ji chcete označeným zaměstnancům Přidat nebo Odebrat.
 5. Nakonec klikněte na tlačítko OK. Pokud sadu přidělujete, přidělí ji program pouze zaměstnancům, kteří ji ještě nemají, podobně je to při odebírání sady.
Při odebírání práva zaměstnancům je potřeba dbát na to, že v evidenci musí zůstat alespoň jeden uživatel, kterému zůstane oprávnění nastavovat přístupová práva pro ostatní.

Uživatelé sady práv

Potřebujete-li zjistit, kdo všechno má přidělenou danou sadu práv, případně v tom provést nějaké změny, lze použít tento postup:

 1. V hlavním menu vyberte položky Nastavení / Sady práv.
 2. V seznamu sad vyhledejte sadu, jejíž uživatele potřebujete zjistit a klikněte na tlačítko Uživatelé sady. Zobrazí se seznam uživatelů, kteří mají danou sadu přidělenu.
 3. Potřebujete-li některým uživatelům sadu odebrat, označte je a klikněte na tlačítko Odebrat ze sady nad seznamem.
Potřebná oprávnění
Pro spouštění níže popsaných funkcí je třeba mít přidělena oprávnění: Nastavení / Uživatelé / Přístup na portál / Umožnit změnu a také Nastavení / Sady práv.


Jak hodnotíte článek?