Implementační postup modulu Vzdělávání

Změníl(a) - Lucie Mácová

V rámci implementace modulu Vzdělávání je třeba projít následující kroky:
  1. Všem rolím (Zaměstnanec, Liniový manažer/Vedoucí pracovník, Koordinátor vzdělávání, Administrátor,...) přiřadit potřebná práva.
  2. Projít základní nastavení a nastavit fungování modulu dle Vašich preferencí: Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Vzdělávání / Vzdělávání - nastavení.
  3. Zkontrolovat a případně doplnit číselníky modulu: Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Vzdělávání.
  4. Nastavit vybraným zaměstnancům pravomoci viz článek Nastavení pravomocí:
  • Schvalovat školení.
  • Schvalovat mimořádné školení.
  • Dohled nad vzděláváním podřízených (rozdělovat podřízené na termíny).
  • Zobrazit záznamy o vzdělávání jako vedoucí.


Jak hodnotíte článek?