Implementační postup modulu Vzdělávání

Změníl(a) - Lucie Mácová

V rámci implementace modulu Vzdělávání je třeba projít následující kroky:
  1. Všem rolím (Zaměstnanec, Vedoucí pracovník, Koordinátor vzdělávání, Administrátor,...) přiřadit potřebná práva.
  2. Projít základní nastavení a nastavit fungování modulu dle Vašich preferencí (Nastavení / Číselníky a nastavení / Vzdělávání / Vzdělávání - nastavení).
  3. Zkontrolovat, případně doplnit číselníky modulu (Nastavení / Číselníky a nastavení / Vzdělávání).
  4. Nastavit vybraným zaměstnancům pravomoci v oblasti vzdělávání viz článek Nastavení pravomocí:
  • Schvalovat školení
  • Schvalovat mimořádné školení
  • Dohled nad vzděláváním podřízených (rozdělovat podřízené na termíny)
  • Zobrazit záznamy o vzdělávání jako vedoucí


Jak hodnotíte článek?