Periodické prohlídky

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Evidence výstupní, následné, mimořádné nebo opakované prohlídky je z pohledu personalisty velmi podobná.

  1. Spusťte aplikaci Zaměstnanci.
  2. Zvolte Personální evidence.
  3. Vstupte do Karty zaměstnance a v postranním menu vyberte Lékařské prohlídky.
  4. V případě mimořádné prohlídky zvolte tlačítko Přidat prohlídku.
Ve výchozím režimu prohlížení je zobrazena pouze aktuálně naplánovaná prohlídka. Volbou tří teček dojde k zobrazení historie všech v minulosti provedených prohlídek a uživateli je umožněno se záznamy dále pracovat/upravovat je. Změna termínů, lékaře, druhu prohlídky apod. Tyto změny provedete v detailu prohlídky volbou Upravit.
  1. Vytiskněte zaměstnanci stisknutím tlačítka Vytisknout žádost dokument pro lékaře Lékařský posudek o pracovnělékařské prohlídce a odešlete zaměstnance na lékařskou prohlídku k dohodnutému lékaři. Vytisknutím žádosti se stav prohlídky změní z Plánovaná prohlídka na Zaměstnanec byl odeslán na prohlídku.
Ve stavu Zaměstnanec byl odeslán na prohlídku již není možno znovu tisknout formulář pro lékaře. V případě, že potřebujete některé údaje po vytisknutí formuláře opravit, je nutné prohlídku přesunout zpět do stavu Plánovaná prohlídka. Upravit potřebné a vytisknout formulář znovu.

Přehled o termínech a lhůtách lékařských prohlídek

V rámci agendy lékařských prohlídek je personalistovi umožněno nahlížet na seznam všech lékařských prohlídek prostřednictvím tzv. Check listu. Tento Check list je přístupný přes volbu Zaměstnanci / Lékařské prohlídky a obsahuje kompletní informace o plánovaných, právě probíhajících, i propadlých lhůtách lékařských prohlídek všech zaměstnanců.

Seznam lékařských prohlídek rozlišuje a třídí jednotlivé prohlídky dle stavů a zároveň hlídá lhůty, které jsou těmto stavům přiřazeny. Personalista má tak komplexní přehled o tom, kdy má prohlídku naplánovanou, koho odeslat a kdo prohlídku neabsolvoval včas.

Práce s konkrétními řádky lékařské prohlídky je stejná jako s lékařskou prohlídkou v rámci detailu Karty zaměstnance.

Potvrzení vykonání prohlídky

  1. Potvrďte prohlídku stisknutím tlačítka potvrdit provedení.
  2. Zvolte datum provedení lékařské prohlídky.
  3. Vyberte jednu z možností způsobilosti stanovenou lékařem.
Pokud je vybrána možnost „je zdravotně způsobilá s podmínkou“, zobrazí se k vyplnění další pole Podmínka a program bude vyžadovat jeho vyplnění. Může zde být uveden jakýkoliv text (např. „nesmí zvedat těžká břemena nad 15 kg“) v max. délce 250 znaků.

Předpokládá se, že po absolvování prohlídky zaměstnancem si personalisté protokol v tištěné podobě oskenují a připojí k prohlídce. Připojení dokumentu je umožněno až po potvrzení, že byla prohlídka provedena volbou tlačítka Připojit posudek.

Současně s potvrzením vstupní prohlídky dojde k automatickému naplánování další periodické prohlídky.
Automaticky se vytváří i periodická prohlídka v situaci, kdy zaměstnanec dle svého zařazení do kategorie zdravotní zátěže nemá žádnou periodu opakování, ale dle profesního rizika . Prohlídka se naplánuje s ohledem na periodu profesního rizika.

Historie lékařských prohlídek

V případě, že potřebujete pracovat, nebo nahlížet do seznamu všech prohlídek, které zaměstnanec doposud absolvoval, přepněte si výchozí režim prohlížení lékařských prohlídek volbou tří teček (...). Zobrazí se seznam všech prohlídek daného zaměstnance. U každého záznamu jsou obvyklá tlačítka pro manipulaci se záznamy.

Ve výchozím režimu prohlížení je zobrazena pouze aktuálně naplánovaná prohlídka, tedy ta která je buď ve stavu Plánovaná, nebo Zaměstnanec byl odeslán na prohlídku. Volbou tří teček dojde k zobrazení historie všech v minulosti provedených prohlídek a uživateli je umožněno se záznamy dále pracovat/upravovat je. Změna termínů, lékaře, druhu prohlídky apod. Tyto změny provedete v detailu prohlídky volbou Upravit.


Jak hodnotíte článek?