Periodické prohlídky

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Evidence výstupní, následné, mimořádné nebo opakované prohlídky je z pohledu personalisty velmi podobná.

  1. V osobní kartě zaměstnance (Zaměstnanci / HR panel) zvolte záložku Lékařské prohlídky a vyhledejte sekci Prohlídky.
V sekci Prohlídky najdete seznam všech prohlídek, které zaměstnanec doposud absolvoval. Uživateli je umožněno se záznamy dále pracovat/upravovat je - změnit termín, lékaře, druh prohlídky apod. Tyto změny provedete v detailu prohlídky proklikem kdekoliv v řádku.
  1. V případě mimořádné prohlídky zvolte tlačítko Přidat prohlídku.
  2. Vytiskněte zaměstnanci stisknutím tlačítka Vytisknout žádost dokument pro lékaře Lékařský posudek o pracovnělékařské prohlídce a odešlete zaměstnance na lékařskou prohlídku k dohodnutému lékaři. Vytisknutím žádosti se stav prohlídky změní z Plánovaná prohlídka na Zaměstnanec byl odeslán na prohlídku dne... .
Ve stavu Zaměstnanec byl odeslán na prohlídku již není možno znovu tisknout formulář pro lékaře. V případě, že potřebujete některé údaje po vytisknutí formuláře opravit, je nutné prohlídku přesunout zpět do stavu Plánovaná prohlídka. Upravit potřebné a vytisknout formulář znovu.

Přehled o termínech a lhůtách lékařských prohlídek

V rámci agendy lékařských prohlídek je personalistovi umožněno nahlížet na seznam všech lékařských prohlídek prostřednictvím tzv. check-listu. Tento check-list je dostupný přímo z menu volbou Lékařské prohlídky a obsahuje kompletní informace o plánovaných, právě probíhajících, i propadlých lhůtách lékařských prohlídek všech zaměstnanců.

Seznam lékařských prohlídek rozlišuje a třídí jednotlivé prohlídky dle stavů a zároveň hlídá lhůty, které jsou těmto stavům přiřazeny. Personalista má tak komplexní přehled o tom, kdy má prohlídku naplánovanou, koho odeslat a kdo prohlídku neabsolvoval včas.

Práce s konkrétními řádky lékařské prohlídky je stejná jako s lékařskou prohlídkou v rámci detailu Karty zaměstnance.

Potvrzení vykonání prohlídky

  1. Potvrďte prohlídku stisknutím tlačítka potvrdit provedení.
  2. Zvolte datum provedení lékařské prohlídky.
  3. Vyberte jednu z možností způsobilosti stanovenou lékařem.
Pokud je vybrána možnost „je zdravotně způsobilá s podmínkou“, zobrazí se k vyplnění další pole Podmínka a program bude vyžadovat jeho vyplnění. Může zde být uveden jakýkoliv text (např. „nesmí zvedat těžká břemena nad 15 kg“) v max. délce 250 znaků.

Předpokládá se, že po absolvování prohlídky zaměstnancem si personalisté protokol v tištěné podobě oskenují a připojí k prohlídce. Připojení dokumentu je umožněno až po potvrzení, že byla prohlídka provedena volbou tlačítka Připojit posudek.

Současně s potvrzením vstupní prohlídky dojde k automatickému naplánování další periodické prohlídky.
Automaticky se vytváří i periodická prohlídka v situaci, kdy zaměstnanec dle svého zařazení do kategorie zdravotní zátěže nemá žádnou periodu opakování, ale dle profesního rizika . Prohlídka se naplánuje s ohledem na periodu profesního rizika.

Historie lékařských prohlídek

Seznam všech prohlídek, které zaměstnanec doposud absolvoval, najdete zobrazený v jeho kartě. U každého záznamu jsou obvyklá tlačítka pro manipulaci se záznamy.

Uživateli je umožněno se záznamy dále pracovat/upravovat je - změnit termín, lékaře, druh prohlídky apod. Tyto změny provedete v detailu prohlídky proklikem kdekoliv v řádku.


Jak hodnotíte článek?