Zpětné opravy v DPN s dopadem do aktuální mzdy

Změníl(a) - Lucie Mácová

Jak provádět zpětné opravy v DPN s dopadem do aktuální mzdy

U zaměstnance došlo k přeplatku kvůli chybně zadanému ukončení DPN (např.: nemoc měla končit 18. a ne 19. února). V takovém případě doporučujeme u únorové DPN použít zpětnou opravu a vytvořit opravný doklad:

  1. u dokladu o ukončení klikněte na ikonu "blesku",
  2. nastavte ukončení na 18. 2.,
  3. systém se zeptá, zda chcete vytvořit opravný doklad do aktuálního mzdového období – rovnou se vypočítá výše opravy; potvrďte,
  4. systém Vás přesměruje do nového opravného dokladu - zde je potřeba ohlídat si, aby nebyl vystaven ke dni po skončení DPN (takže nastavte nejlépe na 18. 2.) a uložte,
  5. až sestavíte zaměstnanci mzdu za 3/2024, automaticky se do ní načte opravný doklad ve vypočtené výši,
  6. v únorové mzdě pak zpětnou opravou ponížíte dny a hodiny nemoci,
  7. bude potřeba v přehledu Kontrola zaměstnanců (Mzdy / Měsíční zpracování mezd) ještě udělat přepočet DVZ (kvůli vyloučeným dobám) a přepočet hodin pro nárok na dovolenou; oboje uděláte tak, že si zaměstnance v seznamu označíte a přes tl. Hromadné úpravy vyberete příslušnou akci.

V případě, že data sedí a opravdu je potřebujete pouze upravit, přidejte k případu nový doklad typu Oprava a ručně zadejte částku náhrady (mínusem). Opět bude potřeba, aby tento doklad měl datum nejpozději k datu ukončení nemoci.

Výhoda použití opravného dokladu je, že pak budete mít opravný doklad také v Rejstříku ND (Mzdy / Přehledové reporty mezd / Doklady o čerpání dávek NP / zobrazení Rejstřík nemocenských dávek) - což se hodí při kontrolách z OSSZ.

Zpětná oprava se dá použít např. i u dokladu o zahájení OČR. Poté je nutné opět v měsíční kontrole zaměstnanců provést přepočet DVZ, aby byly správně zohledněné vyloučené dny.

K této problematice najdete v nápovědě další 2 články: Pořizování dokladu o pracovní neschopnosti a Zpětné opravy ve mzdě.


Jak hodnotíte článek?