Kontrola insolvence

Změníl(a) - Martina Dufková

Kontrola insolvence slouží k průběžné kontrole insolvenčního rejstříku, aby bylo včas zjištěno zahájení insolvenčního řízení zaměstnanců. Kontrolu zahájených, probíhajících a ukončených insolvencí lze provádět dotazem přímo z plusPortalu.

Jelikož se program dotazuje do externího registru, může kvůli zabezpečení vaší interní sítě nastat s dotazem problém (dotaz končí chybou). V tomto případě je potřeba ve spolupráci s vaším IT oddělením nastavit výjimku pro webové stránky insolvenčního rejstříku, které zjistíte pod tlačítkem Nastavení v pravé části nad seznamem zaměstnanců.
Postup kontroly insolvence:
  1. Klikněte na tlačítko Stáhnout data o insolvenci. Program provede kontrolu podle rodného čísla zaměstnance zařazeného do zpracování mezd.
  2. Výsledky kontroly Insolvenčního rejstříku se zobrazí v dlaždicích (filtračních tlačítkách) ve středové části obrazovky. V dlaždicích je vždy vidět počet nalezených zaměstnanců v daném stavu. Po rozkliknutí dlaždice se zobrazí seznam s těmito zaměstnanci.

Dlaždice, které se zobrazí, závisí na výsledcích kontroly. Můžou se zobrazit dlaždice s následujícími stavy.

  • Vše - všichni zaměstnanci zařazení do zpracování mezd, u kterých proběhla kontrola v Insolvenčním rejstříku.
  • Nezjištěno - zaměstnanci, které nebylo možné v Insolvenčním rejstříku zkontrolovat, protože nemají rodné číslo (cizinci).
  • Není v insolvenci - zaměstnanci, u kterých kontrola v Insolvenčním rejstříku proběhla bez nálezu.
  • V insolvenci - celkový počet zaměstnanců, kteří mají záznam v Insolvenčním rejstříku a stále jsou vedeni, že jsou v insolvenci. Jsou zde zahrnuty nové případy i zaměstnanci z předchozích období.
  • Nové - nově zjištění zaměstnanci, kteří jsou v aktuálním období v insolvenčním řízení a je u nich nutné zadat srážku ze mzdy.
  • Ukončené - zaměstnanci, kteří mají v insolvenčním rejstříku vyplněné datum ukončení insolvence.
Kontrola insolvence z plusPortalu má pouze informativní charakter. Další průběh insolvence je nutné sledovat přímo v Insolvenčním rejstříku.

Kontrolu insolvence v plusPortalu doporučujeme využívat, protože je mimo jiné propojena s evidencí nemocenských dávek. Pokud je zaměstnanec v insolvenci, bude mzdová účetní u zpracování nemocenských dávek na tuto skutečnost upozorněna a do přílohy pro SSZ se automaticky vyplní informace o tom, že je zaměstnanec v insolvenci - bod i) druhé strany přílohy pro SSZ.


Jak hodnotíte článek?