Nástup zaměstnance cizince

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Nástup zaměstnance s cizí státní příslušností se příliš neliší od provedení nástupu zaměstnance s českou státní příslušností. Základní odlišnosti jsou tyto:

  1. Ve stránce pro zadávání úvodních informací o nástupu zaměstnance, zvolte státní příslušnost zaměstnance jinou než Česká republika. Vyplňte založení nástupu stejně jako u tuzemského zaměstnance. Rodné číslo nemusíte zadávat.
  2. Po uložení nástupu program zobrazí částečně vyplněnou osobní kartu. Na rozdíl od karty tuzemského zaměstnance se v ní objeví záložka Cizinec, na které je potřeba vyplnit údaje potřebné pro hlášení Úřadu práce.
Pokud v průběhu vyplňování úvodní části nástupu zapomenete uvést správnou státní příslušnost a osobní karta se zobrazí bez záložky Cizinec, můžete to napravit. V osobní kartě přejděte na záložku Personální údaje a na záložce rozklikněte sekci Osobní data ("ikona tužky" Upravit). Zde nastavte správnou státní příslušnost a změnu uložte. V osobní kartě se po uložení objeví i záložka Cizinec.

Hlášení nástupu cizince je potřeba předat Úřadu práce nejpozději v den nástupu. Proto je potřeba záložku Cizinec vyplnit již během přípravy nástupu:

  1. Otevřete osobní kartu zaměstnance s cizí státní příslušností a přejděte na záložku Cizinec.
  2. V sekci Doklady zkontrolujte, zda má zaměstnanec jednoznačně nastaven některý z dokladů totožnosti, případně údaje doplňte. Můžete použít cizí občanský průkaz, pas nebo jiný doklad, který může sloužit pro identifikaci zaměstnance u Úřadu práce.
  3. Rozklikněte pro editaci sekci Pracovní povolení a vyplňte požadované údaje dle skutečnosti. Změny uložte.
  4. Pokračujte editací sekce Hlášení úřadu práce. Program zde nastaví místně příslušnou krajskou pobočku úřadu práce a současně nastaví termín pro nejzazší podání hlášení o nástupu na datum nástupu.
Pokud se nenastaví správná pobočka úřadu práce, zkontrolujte, zda máte správně vyplněno sídlo zaměstnavatele, ke kterému zaměstnanec nastupuje, případně zda máte správně nastavenou adresu pobočky, ve které je dislokována pracovní pozice, na kterou zaměstnanec nastupuje.
  1. Máte-li zakoupenou licenci na submodul Hlášení úřadu práce - API, máte přístupnou stejnojmennou sekci Hlášení úřadu práce - API, kde jsou evidována veškerá hlášení, včetně jejich stavu. V rámci této sekce je možné hlášení přidat, vytisknout, odeslat nebo změnit stav jeho vyřízení (nastavit vyřízení případně zrušit vyřízení).
  2. V případě, že zpracováváte v programu i mzdy, vyplňte u cizince daňové identifikační číslo.

Program postupně eviduje jednotlivé případy pro hlášení pracovnímu úřadu v samostatném seznamu, ze kterého se hlášení podává. Jakmile máte připraveny nástupy všech cizinců, které potřebujete nahlásit do daného data, přejděte do tohoto seznamu a proveďte odeslání hlášení.


Jak hodnotíte článek?