Reporty

Změníl(a) - Lucie Mácová

Předposledním krokem měsíčního zpracování mezd je vytvoření potřebných pravidelných reportů z mezd. Ty lze rozdělit na reporty vyžadované legislativou a lokální reporty používané u daného zákazníka. Vytvoření zákaznických reportů se předpokládá při implementaci.

Nabídka reportů je závislá na období zpracování mezd, například Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele nebo data pro ISPV Trexima bude dostupné pouze v relevantních měsících (6, 12). Přepnutím do režimu návrhu lze u každého reportu nastavit, ve kterých měsících se má zpracovat, případně do kterého dne.

I když hovoříme o reportech, ve většině případů se nejedná o klasické tiskové sestavy, ale o elektronické reporty pro různé instituce.

Pro přidání zakázkového reportu je třeba ho nejdříve vytvořit nástrojem dostupným volbami z menu Mzdy / Ke stažení. Pak je potřeba se na panelu Reportu přepnout do režimu návrhu a tlačítkem Přidat report (nabídne se report vytvořený v sekci Ke stažení a můžeme u něj naplánovat periodicitu).

Pokud se v rámci holdingu zpracovávají mzdy více společnostem, tak reporty Ke stažení fungují za všechny společnosti, nejsou omezeny jen na jednu vybranou společnost.


Jak hodnotíte článek?