Seznam nedostatků a upozornění při zpracování mzdy

Změníl(a) - Martina Dufková

Během zpracování mzdy probíhají automatické kontroly. Pokud se vyskytne nějaký problém, je o něm mzdová účetní informována pomocí filtrační dlaždice a signalizační šipky s upozorněním nebo nedostatkem.

Zatímco upozornění nebrání v dalším zpracování mezd, nedostatky je potřeba vyřešit, aby bylo možné pokračovat ve zpracování mzdy dále až k jejímu uzavření.

Seznam upozornění a nedostatků:

Fáze zpracování mzdy

Hláška

Typ chyby

Sestavení 

V tomto měsíci pracovní poměr neprobíhá.

Nedostatek

Sestavení 

Není uzavřena docházka

Upozornění

Sestavení 

Nepodařilo se automaticky uzavřít výkaz volna.

Nedostatek

Výpočet

V osobní kartě nejsou u smlouvy zaměstnance vyplněny údaje o odměňování vůči mzdovému období.

Nedostatek

Výpočet

Zaměstnanec nemá stanovenu zakladni mzdu

Nedostatek

Výpočet

Zaměstnanec nemá v osobní kartě nastaveny žádné položky charakterizující odměňování

Nedostatek

Výpočet

Zaměstnanec má nastavenou měsíční časovou mzdu, ale není k dispozici informace o jeho fondu pracovní doby. Zkontrolujte nastavení pracovní doby v osobní kartě

Nedostatek

Výpočet

Je nastaveno, že odpracované hodiny se mají zjišťovat z fondu, ale není stanoven fond pracovní doby pro toto obodbí. Změňte nastavení nebo upravte pracovní dobu zaměstnance a rozložení jeho směn.

Nedostatek

Výpočet

Nelze spočítat náhradu za svátek - není k dispozici fond pracovní doby!

Nedostatek

Výpočet

Nelze spočítat mzdu za přesčas - není k dispozici fond pracovní doby nebo denní úvazek!

Nedostatek

Výpočet

Překročen limit přesčasových hodin!

Upozornění

Výpočet

Chybí kal.dny u absence nebo nepl.volna!

Upozornění

Výpočet

Nulový PHV u smlouvy a ve mzdě jsou položky, které se počítají s využitím PHV!

Upozornění

Výpočet

Probíhající nemocenská dávka bez dokladu.

Nedostatek

Výpočet

K nemocenské dávce neexistuje doklad o pokračování nebo ukončení.

Upozornění

Výpočet

Náhrada za nemoc není vypočtena, protože u nemocenské dávky je nulové PHV.

Upozornění

Výpočet

V pracovním zařazení není zadané nákladové středisko. Zaměstnanci bez nákladového střediska nebudou zobrazeni v rekapitulaci mezd.

Upozornění

Výpočet

V průběhu měsíce došlo ke změně rozvrhu (týdenního úvazku).

Upozornění

Výpočet

Nelze vybírat dovolenou v hodinách, pokud existuje nevyčerpaná stará dovolená z 2020 ve dnech

Nedostatek

Výpočet

Pokud existuje nevyčerpaná stará dovolená ve dnech z 2020, tak u složky (proplacená) dovolená musí být uveden počet dní

Nedostatek

Výpočet

V daném měsíci se čerpá stará dovolená ve dnech z roku 2020 a nová dovolená v hodinách dle aktuálního nároku. U složky Dovolená je třeba stanovit hodiny čerpání staré i nové dovolené

Nedostatek

Výpočet

Hrubá m05_Payroll je nižší než stálá m05_Payroll.

Upozornění

Výpočet

Zaměstnanec má ve mzdě uplatněny slevy na dani a neučinil prohlášení

Nedostatek

Výpočet

Ve mzdě je použita již nepoužívaná mzdová složka č. XXXXXXX

Nedostatek

Výpočet

Zaměstnanec je zařazen na nepoužívaném nákladovém středisku XXXXXXX

Upozornění

Výpočet

Ve mzdě je uvedeno nepoužívané nákladové středisko XXXXXXX v rozkladu mzdové složky XXXXXXXX

Upozornění

Výpočet

Částka k vyplacení je záporná.

Nedostatek

Výpočet

Zaměstnanec nemá označen právě jen jeden pracovní poměr pro zdanění mzdy.

Nedostatek

Výpočet

U mzdové položky XXXXXXX nesouhlasí rozklad položky s celkovou hodnotou.

Nedostatek

Výpočet

Součet všech srážek je vyšší než polovina hrubé mzdy.

Nedostatek

Výpočet

V tomto měsíci končí nárok na daňové zvýhodnění na dani na dítě XXXXXX XXXXXX

Upozornění

Výpočet

U DoPP dochází k překročení limitu 300 hodin u zaměstnavatele

Nedostatek

Výpočet

Částka zákonného odstupného je nižší než automaticky spočítaná částka dle počtu měsíců pro odstupné XXXXXXX.

Upozornění

Výpočet

Srážky neuspokojeny. Zaměstnanec nemá příjem.

Upozornění

Výpočet

Srážka neuspokojena. Sraženo XXXXXX

Upozornění

Výpočet

U zaměstnance došlo z důvodu překročení maximálního ročního limitu pro náhradu mzdy za akce pro děti a mládež (XXXXXXX) ke snížení náhrady. Původní výše náhrady byla XXXXXXX.

Upozornění

Výpočet

Chybně zadané hodiny - nesoulad s fondem.

Upozornění

Výpočet

Hodiny nemoci převedené z docházky nesouhlasí s hodinami zadanými ve mzdách.

Upozornění

Výpočet

Hodiny ošetřování převedené z docházky nesouhlasí s hodinami zadanými ve mzdách.

Upozornění

Výpočet

Hodiny peněžité pomoci v mateřství a rodičovské dovolené převedené z docházky nesouhlasí s hodinami zadanými ve mzdách.

Upozornění

Výpočet

Hodiny otcovské poporodní péče převedené z docházky nesouhlasí s hodinami zadanými ve mzdách.

Upozornění

Výpočet

Hodiny dlouhodobého ošetřovného převedené z docházky nesouhlasí s hodinami zadanými ve mzdách.

Upozornění

Výpočet

Hodnota odvodu SP je záporná.

Upozornění

Ve mzdě je záporný zůstatek dovolené (přečerpání dovolené)

Upozornění


Jak hodnotíte článek?