Úprava uživatelské lokalizace

Změníl(a) - Kamil

plusPortal je dodáván v české nebo anglické jazykové verzi. Pojmy a termíny použité v uživatelském rozhraní odpovídají standardnímu názvosloví dané oblasti – např. personální agendy.

Pokud chcete texty upravit, např. z důvodů z místních zvyklostí a firemní kultury, můžete použít postup, kterým je možné upravit vybrané texty uživatelského rozhraní.

Všechny texty, které se zobrazují ve stránkách plusPortalu, jsou uloženy v samostatných textových souborech. Pro každý jazyk je vytvořen jeden soubor formátu XML.

  • Česká lokalizace je uložena v souboru s názvem cs-CZ.xml
  • Anglická v souboru s názvem en-GB.xml
Lokalizační soubory jsou umístěny ve složce …\inetpub\wwwroot\plusPortal\App_Lang\ na počítači, kde je plusPortal instalován. Aby změněná lokalizace zůstala zachována i po aktualizaci, neprovádí se změna textu přímo v souboru cs-CZ.xml, ale vytvoří se druhý soubor, v jehož názvu se použije předpona UD_ a název původního souboru – např. UD_cs-CZ.XML. V tomto druhém souboru se pak uloží pouze odlišnosti od standardního provedení.

Nástroj na úpravu lokalizace

Změny se neprovádí přímo v souborech, ale plusPortal má v sobě zabudovaný nástroj na snadnou úpravu uživatelské lokalizace.

Vstup do lokalizace:

  1. V plusPortalu otevřete stránku, kde potřebujete změnit text.
  2. V menu pod přihlášením (vpravo nahoře) klikněte na Uživatelskou lokalizaci.
  3. V případě, že stránka existuje v uživatelském rozhraní, tak se rovnou doplní správné parametry pro vyhledání. Někdy je třeba parametry ručně vybrat (v případě, že chcete lokalizovat údaje, které nejsou obsaženy ve stránce uživatelského rozhraní).
    Příklad změna textu e-mailu pro přístup do plusPortalu:
  4. Upravte požadovaný text a uložte.
  5. Použijte tlačítko pro nové načtení lokalizace, tím se změny hned projeví v aplikaci.
  6. Uživatelskou lokalizaci lze znovu upravovat nebo zrušit.


Jak hodnotíte článek?