Nastavení nároků na dovolenou ve volnu

Důležitým údajem pro plánování dovolených jsou údaje o aktuálním zůstatku dovolené.

Počáteční nastavení je nutné provést po instalaci. V rámci toho se rozhodne, zda nároky na volno budou pravidelně přebírány např. ze mzdového systému, případně docházky nebo zda budou udržovány v aplikaci Volno. Zde se zaměříme na to, jak postupovat v případě, že nároky na dovolenou budou zadávány ve Volnu.

Potřebná oprávnění
Stránka pro nastavení nároků na volno zaměstnancům je dostupná pouze tehdy, pokud je přiděleno příslušné oprávnění Volno / Nároky na dovolenou a dále má zaškrtnuty volby Volno / Nároky na dovolenou / Zobrazit vše (pro zpřístupnění záznamu všech zaměstnanců), Volno / Nároky na dovolenou / Zadat a upravit nárok na volno (umožňuje editaci a mazání záznamů na stránce nároků).

Nastavení přístupů
Pro zobrazení nároků na dovolenou zaměstnanců dané společnosti (případně pro výběr zaměstnance dané společnosti při přidělování nároku) musí být nastaven přístup uživatele k dané společnost (Nastavení / Číselníky a nastavení / Základní nastavení / oddíl Organizace / číselník Nastavení přístupu).

Postup nastavení nároku zaměstnanci

Potřebujete-li někomu zadat nárok na volno, postupujte následovně:

  1. Jděte na stránku Menu / Volno / Nároky na dovolenou.
  2. Ve stránce přidejte záznam pomocí tlačítka Přidat řádek.
  3. Z nabídky druhů volna vyberte požadovaný druh volna (např. dovolená).
  4. Vyberte zaměstnance, kterému nárok nastavujete.
  5. Určete, ke kterému dni se nárok vztahuje. Obvykle se zde zadává nárok k počátku roku.
  6. Zadejte výši nároku.
  7. Vše potvrďte tlačítkem OK.

V případě potřeby můžete odpovídající záznam nároku zaměstnance rozkliknout a upravit.

Program si pak v plánování volna zaměstnance (Volno / Plánování volna) dopočítá aktuální nárok podle evidovaných žádostí o volno.

Výše uvedený postup se uplatní při zadání nároku nově nastupujícího zaměstnance nebo při úpravě nároku u stávajícího zaměstnance (např. při ukončení poměru, změně úvazku apod.).

Potřebujete-li zadat nárok pro více zaměstnanců např. při vzniku nové společnosti, využijte tlačítko Natavit hromadně, kdy nevybíráte jednotlivé zaměstnance společnosti, ale celou firmu.
Zůstatky dovolené se na stránce Nároky na dovolenou aktualizují z mezd každý měsíc. Vždy po uzávěrce mzdového období jsou do ní přenesené zůstatky k 1. dni v novém měsíci.
V případě zadání nároku na dovolenou po 1. 1. 2021 se zadává nárok v hodinách, zůstatky roku 2020 ve dnech.


Jak hodnotíte článek?