Krácení stravného na dvoudenních pracovních cestách

Změníl(a) - Kamil

Výpočet stravného

V případě dvoudenní tuzemské pracovní cesty je podle § 163 odst. 4 zákoníku práce třeba nejdříve zjistit, zda je pro zaměstnance výhodnější stravné zjištěné za každý kalendářní den, nebo za oba dny dohromady.

Systém plusPortal automaticky vyhodnotí, jaký ze způsobů výpočtu stravného pro zaměstnance je výhodnější.

Pokud systém vyhodnotí jako výhodnější stravné zjištěné za oba dny dohromady, poznáte to ve vyúčtování cesty. První den bude pole se stravným prázdné. Konečný součet za oba dny uvidíte až ve druhém dni.

Krácení stravného

Pokud je vašemu zaměstnanci během cesty poskytnuto bezplatné jídlo, stravné se mu pro tento den zkrátí.

  • 70 % stravného při pracovní cestě, která trvá 5 až 12 hodin,
  • 35 % stravného při pracovní cestě, která trvá 12 až 18 hodin,
  • 25 % stravného při pracovní cestě, která trvá déle než 18 hodin.
Může nastat situace, kdy je výsledné zkrácené stravné za oba dny nevýhodné oproti zkrácení stravného za jednotlivé dny. Avšak tento postup je legislativně správně podle § 163 odst. 4 zákoníku práce. Vyhodnocení výhodnějšího stravného probíhá bez ohledu na poskytnutou stravu.


Jak hodnotíte článek?