Vytvoření nového rozvrhu směn

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Rozvrhy směn, které můžete přiřazovat zaměstnancům, se udržují v samostatném číselníku. Po instalaci je číselník již naplněn a obsahuje jeden rozvrh pro běžné ranní směny a jeden rozvrh bez rozvržení směn, který lze použít pro dohody. Výchozí rozvrhy směn si můžete pro své potřeby upravit (ikona tužky na konci řádku) nebo do číselníku přidat další (tlačítko Nový rozvrh).

Před přidáním nového rozvrhu směn si ujasněte pro jakou oblast svátků bude používán. Potřebujete-li rozvrh přiřazovat zaměstnancům v oblastech mimo Českou republiku, zkontrolujte nejprve, zda máte připraveno rozložení svátků pro danou oblast (Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika nebo Volno nebo Docházka nebo Mzdy, podle toho, který modul používáte / oddíl Pracovní doba / číselník Oblasti pro dny volna).

Potřebná oprávnění
Pro manipulaci s číselníkem rozvrhů směn je třeba mít oprávnění Nastavení / Číselníky a nastavení / Pracovní doba / Rozvrhy směn. Je třeba současně zaškrtnout Nastavení / Číselníky a nastavení / Volno, pokud je číselník využíván v rámci Volna (případně jiné moduly, v rámci kterých rozvrhy směn zadáváte - Pracovní cesty, Docházka, Mzdy).

Číselník směn je dostupný v rámci modulů Volno, Pracovní cesty, Docházka a Mzdy.

Zavedení nového rozvrhu směn:

  1. V hlavním menu vyberte položky Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika nebo Volno nebo Pracovní cesty nebo Docházka nebo Mzdy, podle toho, který modul provozujete. Ve stránce s číselníky vyhledejte oddíl Pracovní doba, klikněte na číselník Rozvrhy směn.
  2. V seznamu rozvrhů směn klikněte na tlačítko Nový rozvrh. V panelu, který se zobrazí, vyplňte požadované údaje:
    Při volbě názvu rozvrhu pamatujte na jeho stručnou charakteristiku - bude se zobrazovat v nabídkách (např. "38,75 h týdně, RO" nebo "38,75 h týdně OR"). V případě vícesměnných provozů je potřeba zavést nový rozvrh pro každou kombinaci směn (ranní/odpolední/noční, odpolední/noční/ranní, noční/odpolední/ranní).
    Stanovenou týdenní pracovní dobu zadejte do pole Hodin týdně a rozhodněte, zda pracovní doba má být rozvržena do směn nebo ne. V případě, že pracovní doba má být rozvržena do směn, vyplňte další požadované atributy, včetně volby pro jakou oblast svátků se bude rozvržení směn vytvářet.
    Nezapomeňte stanovit, zda je daný rozvrh určen pro zkrácenou pracovní dobu nebo plnou. Údaj má vliv na výpočet evidenčních počtů zaměstnanců.
  3. Nakonec uložte změny tlačítkem OK a vraťte se do seznamu. Nový rozvrh se nyní objeví v seznamu jako nový řádek. Pomocí tlačítka Vlastnosti v řádku seznamu lze vždy do editace směny vstoupit a upravit.

V dalším kroku je potřeba pro nový rozvrh vytvořit samotné rozložení směn, pokud se nejedná o rozvrh pro dohody, který rozložení směn mít nemusí. Pokračujte dále dle postupu pro vytvoření nového rozvržení směn.


Jak hodnotíte článek?