Vytvoření nového rozvrhu směn

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Rozvrhy směn, které můžete přiřazovat zaměstnancům, se udržují v samostatném číselníku. Po instalaci je číselník již naplněn a obsahuje jeden rozvrh pro běžné ranní směny a jeden rozvrh bez rozvržení směn, který lze použít pro dohody. Výchozí rozvrhy směn si můžete pro své potřeby upravit (pomocí ikony pro editaci nebo kliknutím přímo na řádku) nebo do číselníku přidat další (pomocí tlačítka Přidat).

Před přidáním nového rozvrhu směn si ujasněte pro jakou oblast svátků bude používán. Potřebujete-li rozvrh přiřazovat zaměstnancům v oblastech mimo Českou republiku, zkontrolujte nejprve, zda máte připraveno rozložení svátků pro danou oblast (Pracovní doba / Dny volna).

Potřebná oprávnění
Pro manipulaci s číselníkem rozvrhů směn je třeba mít oprávnění Pracovní doba / Rozvrhy směn. Je třeba současně zaškrtnout i právo Nastavení / Číselníky a nastavení / Volno, pokud je číselník využíván v rámci Volna (případně jiné moduly, v rámci kterých rozvrhy směn zadáváte - Pracovní cesty, Docházka, Mzdy).
Zavedení nového rozvrhu směn
  1. Z menu vyberte Pracovní doba / Rozvrhy směn.
  2. V seznamu rozvrhů směn klikněte na tlačítko Přidat. V panelu, který se zobrazí, vyplňte požadované údaje:

Při volbě názvu rozvrhu pamatujte na jeho stručnou charakteristiku - bude se zobrazovat v nabídkách (např. "38,75 h týdně, RO" nebo "38,75 h týdně OR"). V případě vícesměnných provozů je potřeba zavést nový rozvrh pro každou kombinaci směn (ranní/odpolední/noční, odpolední/noční/ranní, noční/odpolední/ranní).

Stanovenou týdenní pracovní dobu zadejte do pole Hodin týdně a rozhodněte, zda pracovní doba má být rozvržena do směn nebo ne. V případě, že pracovní doba má být rozvržena do směn, vyplňte další požadované atributy.

Vždy je potřeba vyplnit pro jakou oblast svátků se rozvržení směn vytváří.

Nezapomeňte stanovit, zda je daný rozvrh určen pro zkrácenou pracovní dobu nebo plnou. Údaj má vliv na výpočet evidenčních počtů zaměstnanců.

Pro dohody bez rozložení směn s nulovým počtem hodin týdně nadefinujte údaje tak, že do pole Hodin týdně vložíte hodnotu "0" a z roletky u pole Rozložení směn vyberete "Žádné".
  1. Nakonec uložte změny tlačítkem OK a vraťte se do seznamu. Nový rozvrh se nyní objeví v seznamu jako nový řádek. Pomocí ikony pro editaci nebo kliknutím kdekoliv na řádku lze vždy do editace směny vstoupit a upravit potřebné údaje.

V dalším kroku je potřeba pro nový rozvrh vytvořit samotné rozložení směn, pokud se nejedná o rozvrh pro dohody, který rozložení směn mít nemusí. Pokračujte dále dle postupu pro vytvoření nového rozvržení směn.


Jak hodnotíte článek?