Verze 4.02.34 (vystavená 13.2.2024)

Změníl(a) - Marie Jelečková

Základní modul

Oprava tisku tabulky s mezisoučty

Byl opraven tisk tabulky s mezisoučty. Tisk lze definovat u standardních seznamů v aplikaci plusPortal, kdy se v nastavení zobrazení seznamu v záložce Třídění definuje třídění a mezisoučet a v záložce Tisk se nastaví tisk mezisoučtů, případně tisk souhrnu. Tisk dat z takto definovaného zobrazení se provádí kliknutím na tlačítko s tiskárnou v nástrojové liště seznamu.

Drobné výdaje

Úprava stahování žádosti u případu drobných výdajů

Byla provedena úprava, aby si vedoucí pracovník (resp. schvalovatel) nemohl stáhnout žádost, tj. aby neměl k dispozici tlačítko Stáhnout žádost. Tlačítko u případu drobných výdajů je dostupné pouze z pohledu a role Zaměstnance.

Mzdy

Doplnění patičky výplatního lístku

Do výplatního lístku pro tisk (Menu / Mzdy / Měsíční zpracování / sekce Výplatní lístky / záložka Tištěné / tlačítko Tisknout a Tisknout vybrané) byla doplněna patička, která obsahuje text „Výplatní lístek za období“ a dále údaje měsíc/rok mzdového období, příjmení jméno (osobní číslo) zaměstnance a číslo stránky /celkový počet stránek výplatního lístku.

Příklad patičky:

Doplnění hesla k výplatnímu lístku, pokud je odesílán mailem z měsíčního zpracování mezd

Bylo doplněno heslo k výplatnímu lístku, pokud je odesílán mailem z měsíčního zpracování mezd (Menu / Mzdy / Měsíční zpracování / záložka Výplatní lístky / záložka Na mail). Heslo pro otevření výplatního lístku z mailu nebylo při převodu na novou knihovnu pro PDF dokumenty vyžadováno.

Princip zůstává stejný:

• pokud je v Kartě zaměstnance v záložce Přístup na portál zadáno heslo v sekci Heslo pro PDF soubory, je při otevírání výplatního lístku z mailu vyžadováno toto heslo;

• pokud heslo zadáno není, jako heslo se použije rodné číslo zaměstnance, kterému náleží výplatní lístek, ovšem jen v případě, že není dodavatelem systému nastavena příslušná konstanta v databázi (PayslipPasswordGeneratingType) na hodnotu 1;

• pokud má tato konstanta v systému hodnotu 1, jako heslo se použije datum narození zaměstnance, kterému náleží výplatní lístek, a to ve formátu DDMMRRRR.

Zvětšení písma v Potvrzení o zdanitelných příjmech a zálohách na daň

Bylo zvětšeno písmo v Potvrzení o zdanitelných příjmech a zálohách na daň (Menu / Mzdy / Vystavit potvrzení).


Jak hodnotíte článek?