Co zahrnuje personalistika

Změníl(a) - Vladimír Koutný

V základním modulu plusPortalu je vždy obsažena jednoduchá evidence zaměstnanců, která je nezbytná pro chod jakéhokoliv modulu. Ta má podobu prosté evidence, umožňující o každém zaměstnanci zachytit několik základních údajů.

Modul Personalistika tuto základní evidenci zaměstnanců podstatně rozšiřuje a nabízí plno funkcí pro správu kartotéky zaměstnanců. Kromě jiného zahrnuje následující funkce a možnosti:

 • správa organizační struktury, pracovních pozic, vytváření organizačních diagramů;
 • definice typů pracovních poměrů (dohody, HPP, statuární orgány, agenturní zaměstnanci...) a jejich chování;
 • evidence osobních karet zaměstnanců, využívání více pracovních poměrů u jednoho zaměstnance, správa kartotéky;
 • provádění nástupů, odchodů, ukončení poměrů, přeřazování zaměstnanců;
 • využívání online osobních dotazníků pro nástupy;
 • evidence odměňování zaměstnanců, tarifní třídy, smluvní mzdy, základní položka odměňování + další položky odměňování;
 • sledování evidenčních stavů, vyčíslování evidenčních počtů;
 • zaměstnávání cizinců a jejich hlášení na pracovní úřad;
 • správa a vytváření pracovněprávních dokumentů, šablony dokumentů, verzování (smluv);
 • osobní složka zaměstnance, možnost oznamovat změny online personálnímu oddělení nebo mzdové účtárně;
 • evidence kontaktů, nástroj pro rychlé vyhledání kontaktu;
 • evidence rodinných příslušníků;
 • sledování zkušební doby a doby určité;
 • sledování životních jubileí a pracovních výročí;
 • hromadná mailová komunikace se zaměstnanci.
Kromě toho lze k modulu Personalistika volitelně připojit několik rozšiřujících modulů:

GDPR

Lékařské prohlídky

Pracovní vybavení

Elektronické podepisování

Citlivé dokumenty


Jak hodnotíte článek?