Kolik mám dovolené či jiného volna

Zaměstnanci mohou zjistit informaci o zůstatku dovolené několika způsoby:

  • na stránce pro plánování volna;
  • ve vyhodnocené docházce;
  • v osobní složce.

Kromě základního nároku na volno v podobě dovolené může zaměstnavatel poskytnout i jiné druhy volna. Jedná se například o volna typu „Sick day“ nebo o volno poskytované zaměstnancům z firemních benefitů. Ty se zobrazují na stejném místě jako zůstatky dovolené.

Plánování volna a stav dovolené či jiného volna

  1. Jděte na Menu / Volno / Plánování volna.
  2. Aktuální zůstatek dovolené či jiného volna je uveden ve spodní části obrazovky pod kalendářem pro plánování volna a přesčasů:

Aktuální zůstatek daného druhu volna je ponížen o žádosti, které jsou plánovány v budoucnu. Jejich výše je uvedena v závorce.

Moje docházka a zůstatky dovolené a jiného volna

  1. Jděte na Menu / Docházka / Moje docházka.
  2. Stiskněte tlačítko Zobrazit docházku.
  3. V levé části jsou v jednom z panelů informace o zůstatku dovolené a jiného volna:
Jiné volno zde zaměstnanec uvidí za předpokladu, že daný druh volna má v číselníku Druhy volna nebo v číselníku Položky docházky zaškrtnuto "Zobrazit zůstatek nároku v docházce". Počet dní dovolené je vidět vždy.

Dovolená a jiné volno v osobní složce

  1. Jděte na Menu / Osobní informace / Osobní složka.
  2. Na záložce Dovolená, nároky jsou uvedeny nejdetailnější informace o nárocích, čerpání a zůstatku dovolené. V případě jiného volna jsou zde zobrazeny pouze nároky.
Potřebná oprávnění
Přístup na údaje záložky "Dovolená, nároky" je chráněn přístupovým právem Osobní informace / Osobní složka / Dovolená, nároky. Informace o odpracované či neodpracované době, proplacené dovolené jsou načítány z mezd.


Jak hodnotíte článek?