Citlivé dokumenty

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Nastavení práv

Některé smluvní dokumenty obsahují informace, které svojí povahou spadají do kategorie citlivé. Je tedy důležité věnovat pozornost správnému nastavení práv a rolí těm zaměstnancům, kteří citlivé dokumenty tvoří, nebo k nim mají přístup.

Jak pracovat s nastavením rolí, práv a oprávnění najdete v těchto kapitolách nápovědy.

Pro přehlednost přidělených práv doporučujeme níže základní rozdělení rolí.

  • Správce citlivých šablon. Jak pracovat se šablonami, najdete v článku ZDE.
  • Uživatel, který tvoří citlivé dokumenty.
  • Uživatel s přístupem k citlivým dokumentům.
Přidělení rolí a jejich práva je nezbytné vhodně kombinovat s ostatními právy, zejména pak s přístupem k údajům v osobní kartě zaměstnance.

Propracovaná struktura práv například umožňuje to:

  • že uživatel, který spravuje citlivé šablony, nemá přístup k samotným citlivým dokumentům nebo údajům;
  • že uživatel, který tvoří citlivé dokumenty, k nim nemusí mít přístup, protože pro tvorbu a přístup jsou dvě samostatná práva.
Správce citlivých šablon

Uživateli s touto rolí je přiděleno právo Správa šablon citlivých dokumentů. Díky tomu vidí v seznamu šablon i šablony citlivých dokumentů (bez tohoto práva je v seznamu nenajde). Toto právo umožňuje označit/odznačit v šabloně dokumentu atribut Šablona citlivého dokumentu.

Uživatel, který tvoří citlivé dokumenty

Uživatel s právem Práce s citlivými dokumenty může jakýkoli nový nebo stávající dokument označit nebo odznačit příznakem Citlivý dokument. Bez práva není tato volba dostupná. Tento uživatel má v rozbalovacím seznamu šablon pro tvorbu dokumentů dostupné i šablony s příznakem Šablona citlivého dokumentu.

Uživatel s přístupem k citlivým dokumentům

Uživatel, má nastavené právo Zobrazit citlivé dokumenty a vidí tak v seznamu smluvních dokumentů i dokumenty, které mají příznak Citlivý dokument.

Citlivé smluvní dokumenty

Aplikace plusPortal bude/nebude citlivé dokumenty uživateli zobrazovat/nezobrazovat podle toho, zda má/nemá nastaveno právo Zobrazit citlivé dokumenty. Podle práva Práce s citlivými dokumenty budou/nebudou dostupné volby pro práci s citlivými dokumenty.

V případě, že dokument vytváříte ze šablony nebo vzorové pozice, přebírá tento dokument vlastnost Citlivého dokumentu díky zatržení volby Citlivý dokument u šablony (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Správa šablon dokumentů, u šablony klikněte na tlačítko Viditelnost).

V případě, že smluvní dokument do karty zaměstnance nahráváte ze souboru z disku, není jeho výchozí nastavení nastaveno jako citlivé. Nastavení provedete následovně:

  1. Zvolte Zaměstnanci / Personální evidence, vyberte si konkrétního zaměstnance a v levém postranním menu přejděte na Smluvní dokumenty.
  2. Nahrajte dokument z disku a zvolte tlačítko Upravit.
  3. Zatrhněte Citlivý dokument.
  4. Zvolte OK.
Stejným způsobem lze upravit již existující smluvní dokument, který původně mezi Citlivými dokumenty nebyl.


Jak hodnotíte článek?