Nastavení číselníků pro evidenci cizinců

Pro evidenci a hlášení cizinců musí být vyplněny potřebné údaje v některých číselnících.

Číselník zaměstnavatelů

U každého zaměstnavatele (Nastavení / Číselníky a nastavení / Základní nastavení / sekce Organizace – Zaměstnavatel) je třeba nastavit novou položku Kód CZ-NACE. Jedná se o kód klasifikace ekonomické činnosti zaměstnavatele dle ČSÚ (kódy lze najít na stránkách ČSÚ) a je vyžadován v hlášeních Úřadu práce.

Číselník států

Pro práci s evidencí cizinců musí být v číselníku států uvedeny státy, ze kterých cizinci pocházejí. Při přidávání nového státu je možné jej vybrat z vestavěného číselníku zemí, a tím se nastaví řada údajů.

Nastavení provedete v Nastavení / Číselníky a nastavení / Základní nastavení / sekce Adresy – Státy.


Jak hodnotíte článek?