Přístupová práva

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Co je přístupové oprávnění

Většina funkcí plusPortalu je chráněna přístupovým oprávněním. To znamená, že daná funkce je viditelná (v menu) nebo ji lze použít pouze, pokud přihlášený uživatel má přiděleno odpovídající oprávnění. Z pohledu programu je to tedy "nějaké povolení" co se dá nastavit uživateli/zaměstnanci, aby mohl používat nějakou funkci.

Sady oprávnění

Položek oprávnění, které lze zaměstnanci nastavit nebo zakázat, je velké množství. Proto se nepřiřazují zaměstnanci přímo, ale nejprve se sdruží do sad (např. sada oprávnění "řadový zaměstnanec") a zaměstnancům se pak přidělují jednotlivé sady. Každý zaměstnanec může mít i více sad současně. Možnosti sestavování sad oprávnění ukazuje ilustrační tabulka.

Sada práv

Obsahuje oprávnění

Zaměstnanec

Osobní složka, Vyhledat kontakt, Požádat o dovolenou, Požádat o potvrzení, Moje docházka

Vedoucí

Schvalovat dovolenou, Karta podřízeného, Schvalovat docházku

Personalista

Správa kartotéky, Evidence lék. prohlídek, Nastavení personalistiky

Konkrétnímu zaměstnanci můžeme přiřadit například sady Zaměstnanec + Vedoucí, pokud je v manažerské pozici.

Struktura přístupových oprávnění

Položek přístupových oprávnění je velké množství (v závislosti na instalovaných modulech stovky až tisíce) a mezi některými z nich mohou být závislosti - např. pokud přidělím oprávnění upravovat v osobní kartě záložku Kontakty, musím současně přidělit i oprávnění přístupu k osobní kartě.

Pro jejich snadnější vyhledávání při sestavování sad oprávnění, jsou položky oprávnění uspořádány do stromové struktury, která zachycuje jejich závislost. Stromová struktura vychází ze struktury ovládacího menu, takže lze snadno najít funkci, kterou chceme zařadit do dané sady.

Výchozí sady práv

Program se dodává s již přednastavenými sadami práv tak, aby bylo možné provést po jeho instalaci zprovoznění. Přednastavené sady je možné použít tak, jak jsou, nebo se jimi nechat inspirovat k vytvoření vlastních sad.

Přednastavené sady vychází z několika principů, které doporučujeme dodržovat i při vytváření vlastních sad.

Samostatně jsou udržovány sady pro administrátory a ostatní uživatele. Administrátoři provádí různá nastavení a udržují číselníky. Ve výchozích sadách je samostatná sada pro systémové administrátory - udržují provozní parametry portálu (jako spojení na databázi, způsoby přihlašování) a pro administrátory, kteří udržují provozní parametry a číselníky jednotlivých agend.

Existuje samostatná sada, která opravňuje pouze nastavovat oprávnění ostatním uživatelům. Tato sada se přidělí všem zaměstnancům, kteří budou udržovat oprávnění pro ostatní.

Sady práv jsou v plusPortalu dostupné z menu volbami Nastavení / Sady práv.


Jak hodnotíte článek?