Přihlášení

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Při každém spuštění plusPortalu je potřeba identifikovat a ověřit (=přihlásit) uživatele, který jej chce použít a podle toho mu zpřístupnit relevantní části. Přihlašování může plusPortal provádět několika způsoby. Záleží na nastavení systému, který způsob bude použit. O možnostech tohoto nastavení pojednává jiný článek. Zde jsou popsány pouze způsoby přihlašování z pohledu běžného uživatele.

Přihlašovací stránka

Nejčastěji používaný způsob přihlašování je za pomoci přihlašovací stránky. Zda máte k dispozici tento způsob přihlašování poznáte tak, že po zavolání programu se zobrazí jeho typická přihlašovací stránka:

Přihlašovací jméno přiděluje zaměstnanci při nástupu personální oddělení, často se používá e-mailová adresa nebo osobní evidenční číslo, ale nemusí to být pravidlem. Heslo si nastaví zaměstnanec sám při prvním přihlášení.

První přihlášení

První přihlášení nového zaměstnance poté, co byl zaveden do evidence a nemá ještě nastaveno heslo, je odlišné od normálního přihlašování:

  1. Zadejte pouze své přihlašovací jméno, které Vám sdělilo personální oddělení. Heslo nezadávejte a klikněte na tlačítko Přihlásit se.
  2. Přihlašovací stránka zůstane zobrazena a program informuje, že na Váš e-mail odeslal dočasné heslo. Přejděte do svého mailu a zadejte dočasné heslo (vezměte jej z mailu CTRL+C a vložte jej do přihlašovací stránky CTRL+V).
  3. Po zadání dočasného hesla znovu klikněte na tlačítko Přihlásit se.
  4. Program Vás nyní vyzve ke změně hesla. Nastavte si heslo, které budete používat pro přihlašování a následně se již zobrazí Hlavní stránka.
Zapomenutí hesla

Zapomenete-li své heslo, požádejte personální oddělení o jeho novou reaktivaci. Jakmile je reaktivace provedena, původní heslo se smaže a můžete postupovat znovu jako při prvním přihlášení a nastavit si nové heslo.

Postup pro první přihlášení a zapomenutí hesla platí pouze pokud používáte přihlašování přes přihlašovací stránku plusPortalu. U ostatních způsobů postupujte při zapomenutí hesla dle interních pravidel Vaší organizace.

Přihlašování SSO (single sign-on)

Jestliže je program nastaven pro tento způsob přihlašování, je postup přihlášení odlišný od předchozího způsobu. Poznáte jej tak, že místo přihlašovací stránky plusPortalu se zobrazí jiná obrazovka používaná v rámci sítě zaměstnavatele pro jednotné přihlašování do různých aplikací. Zadejte přihlašovací jméno a heslo, které používáte i pro jiné aplikace.

Přihlašování přes Windows

Máte-li nastaven tento způsob přihlašování, spustí se plusPortal rovnou, zdánlivě bez přihlášení. Přihlášení je v tomto případě nahrazeno přihlášením do systému Windows, ze kterého si plusPortal převezme totožnost uživatele.

Který způsob přihlašování se při spuštění plusPortalu nabídne může záviset také na tom, odkud jej spouštíte. Pokud se přihlašujete v práci může být použit jiný způsob, než když se přihlašujete z veřejné internetové sítě - např. z domova.


Jak hodnotíte článek?