Sběr klíčových událostí

Po obdržení informace, že bylo spuštěno nové hodnocení, provádí vedoucí pracovník sběr informací, které mají vliv na toto hodnocení. Informace slouží následně jako podklad pro hodnocení zaměstnance. Tyto informace se nazývají klíčové události a zapisují se formou textu k jednotlivým hodnocením a jednotlivým zaměstnancům:

  1. Z menu vyberte Hodnocení / Klíčové události.
  2. Zvolte zaměstnance a vyberte hodnocení, ke kterému klíčovou událost zapisujete.
  3. Vyberte, zda se jedná o Pozitivní událost, nebo Negativní událost.
  4. Zapište událost.
  5. Zvolte ikonu diskety pro uložení.

Doplnění klíčových událostí je možné i přes přehled Hodnocení / Hodnocení podřízených / tlačítko Klíčové události. Postup zápisu klíčové události je stejný, jako je popsáno výše.

Klíčové události budete mít následně k dispozici v hodnoticím formuláři ve formě záložky:


Jak hodnotíte článek?