Příplatky

Na základě směny a odpracované doby systém automaticky napočítává příplatky (příplatek za odpolední směnu, příplatek za noční směnu, příplatek za práci ve svátek, příplatek za práci v sobotu a neděli,...).

Příplatek je uveden ve sloupci Příplatky ve vyhodnocení docházky. Tento automatický příplatek lze korigovat nebo zrušit.

Potřebná oprávnění
Stránka pro vyhodnocení docházky je vedoucím dostupná pouze tehdy, pokud je roli vedoucího přiděleno oprávnění Docházka / Vyhodnocení docházky. Úpravy na stránce jsou podmíněny právem Docházka / Vyhodnocení docházky / Povolit úpravy docházky. Aby mohl vedoucí korigovat příplatky musí mít ve své roli přiděleno navíc i právo Docházka / Vyhodnocení docházky / Korekce příplatku. Pro zaměstnance je stránka pro vyhodnocení zpřístupněna, pokud je roli zaměstnance přiděleno oprávnění Docházka / Moje docházka. Úpravy na stránce jsou podmíněny právem Docházka / Moje docházka / Vyhodnocení docházky / Povolit úpravy docházky a korekce příplatků pak právem Docházka / Moje docházka / Vyhodnocení docházky / Korekce příplatku.

Počty systémem napočítaných příplatků a jejich korekce je uvedena v souhrnných nápočtech v levé spodní části obrazovky pro vyhodnocení docházky:

Korekce příplatku

  1. V okně ovladače vyberte pro zvolený den (může jich být i více) volbu Korekce příplatku.
  2. V zadaných dnech zvolte, jaký příplatek chcete korigovat, a zadejte počet hodin. Záporná hodnota představuje hodiny, za které nebude příplatek poskytnut. V případě kladné hodnoty, bude systém automaticky stanovený příplatek o tyto hodiny navyšovat.
  3. Po stisku tlačítka OK se ve sloupci Příplatky objeví počet korigovaných hodin přesčasů (lze jej následně změnit). Výsledná hodnota příplatků je součet systémem vypočtené hodnoty a korekce.
Při zadání další nové korekce na stejný den se původní korekce smaže a nahradí se nově zadanou.

Zrušení korekce příplatku

Korekci lze zrušit pomocí křížku u korekce příplatků nebo pomocí volby Zrušit v okně ovladače.

Postup zrušení korekce pomocí ovladače:

  1. V okně ovladače vyberte pro zvolený den (může jich být i více) volbu Zrušit.
  2. V nabídce toho, co je možné rušit, zvolte Zrušit korekci příplatků.

Příplatky za práci v hlučném, prašném prostředí a pod.

Způsobem, jakým se zadávají a ruší korekce, se nastavují příplatky za práci např. v hlučném, prašném prostředí a pod. Pokud nepotřebuje zákazník zadávat příplatky v jednotlivých dnech, lze je zadat souhrnně za celý měsíc (volba Přidat souhrnnou položku). Neprojeví se žádným způsobem v rozpisu jednotlivých dní. Tato položka bude následně přenesena do mezd. Příklad zadání počtu hodin pro příplatek za práci v prašném prostředí:


Jak hodnotíte článek?