Chyby při komunikaci přes VREP

Změníl(a) - Martina Dufková

Při elektronické komunikaci s ČSSZ přes VREP může dojít k problémům nebo chybám, které jsou popsány níže.

  1. Chyba / dočasný výpadek na straně VREPu

Může se stát, že VREP má neohlášený krátkodobý výpadek. V takovém případě vrací níže uvedenou hlášku, kterou zobrazí plusPortal:

Obecně se dá říci, že jakmile se zobrazí hláška v angličtině, pochází od ČSSZ, protože aplikace plusPortal má všechna hlášení lokalizovaná v češtině.

ŘEŠENÍ: Vyčkat nějakou dobu (hodinu nebo třeba i den) a poté zkusit odeslat znovu.

  1. Chybně vyexportovaný certifikát – je vyexportovaný včetně všech rozšířených vlastností

Pokud plusPortal vypíše následující hlášení, je problém ve způsobu, jakým byl certifikát vyexportovaný:

Pokud se tedy objeví chyby typu - hlášení neodesláno, problém s podpisovým certifikátem, dočasně nedostupná služba ČSSZ nebo vyrovnávací paměť přidělená funkci byla příliš malá...

ŘEŠENÍ: Certifikát exportovat znovu, tentokrát s nastavením uvedeným níže na obrázku (není aktivní volba "Zahrnout všechny rozšířené vlastnosti"):

 

  1. Zapomenuté nebo neznámé heslo ke kvalifikovanému certifikátu

Na chybné heslo je uživatel upozorněn hned při pokusu o využití certifikátu:

K této chybě dochází často při implementaci plusPortalu, kdy má uživatel nově pořízený kvalifikovaný certifikát (dosud přes VREP nekomunikoval) a nezná heslo. Nebo také v situaci, kdy si uživatel obnovuje certifikát a opět nezná heslo nebo zadá heslo špatně.

ŘEŠENÍ: Zjistit správné heslo - export certifikátů většinou provádí někdo z IT oddělení a ne přímo uživatel modulu Mzdy, proto doporučujeme obrátit se na toho, kdo export provedl a buď od něj heslo získat nebo provést import znovu a heslo si tentokrát dobře zapamatovat.
  1. Zákazníci na MS Azure

Při pokusu o odeslání hlášení přes VREP se může vyskytnout toto hlášení:

Uživatel tuto chybu řeší opětovným nahráním certifikátu, ale přestože zadává správné heslo, systém hlásí, že heslo není správné.

ŘEŠENÍ: V tomto případě je potřeba nastavit na IIS serveru u aplikačního poolu plusPortal hodnotu LoadUserProfile na True.
  1. Jednou zadaný certifikát „nedrží“ a pro každé hlášení je potřeba jej znovu vybírat
ŘEŠENÍ: V tomto případě je potřeba certifikát znovu vyexportovat, ale ne pomocí nástrojů z iSignum. Doporučujeme exportovat pomocí nástrojů MS Windows.


Jak hodnotíte článek?