Nadúvazek

Změníl(a) - Martina Dufková

V docházkách zaměstnanců se zkráceným úvazkem je možnost používat pro potřebu vyhodnocování odpracovaných hodin nad rámec zkráceného úvazku (až do výše plného měsíčního úvazku) systémovou položku Nadúvazek.

Položka Nadúvazek je automaticky zařazená do nabídky v základním číselníku Položky docházky (Nastavení / Číselníky a nastavení / Docházka / Položky docházky).

Položka "Nadúvazek" je nastavená pro uznání odpracovaných hodin a lze ji používat v docházkách místo položky „Přesčas 0%“. Při vyhodnocení docházky pak odpadne práce s označováním a potvrzováním přesčasů k proplacení, kterou vyžaduje práce s položkou „Přesčas 0%“. Položka „Nadúvazek“ dále nezapočítává označené hodiny do ročního limitu proplacených přesčasových hodin tak, jak je tomu v případě používání položky „Přesčas 0%“.

V případě negativně vedené docházky je možné položkou „Nadúvazek“ ve dni evidovat vyšší počet odpracovaných hodin, než je základní denní fond. Chování systémové položky je nastaveno tak, aby odpracovaná doba nad rámec denního fondu zdůvodněna touto položkou nebyla kompenzována vložením „Vyrovnání přestávky“, které hlídá maximální výši denního fondu.

Pokud se rozhodnete položku „Nadúvazek“ používat, je nutné upravit stávající napojení pro přenos do mezd pro položku „Přesčas 0%“ (pokud je položka pro vyhodnocení docházky používána) a nastavit nové napojení přenosu hodin pro položku „Nadúvazek“.


Jak hodnotíte článek?