Evidence nové položky v Pracovním vybavení

Přidání nové položky pracovního vybavení lze provést následujícím způsobem:

 1. Z menu vyberte Správa majetku / Seznam majetku.
 2. Zvolte tlačítko Přidat umístěné nad seznamem a vyplňte potřebné údaje.
 3. Vyplněné údaje potvrďte tlačítkem Uložit.
 4. Kopii již existujícího pracovního vybavení uděláte pomocí tlačítka Kopírovat v seznamu majetku a údaje upravte dle skutečnosti.

Ke každé položce ve správě majetku lze evidovat:

 • Evidenční číslo - možno přidělit pomocí tlačítka Přidělit. Program sám nabídne následující číslo v řadě.
 • Typ majetku - proveďte výběr z položek uvedených v číselníku typů majetku, u již uložené položky nelze typ změnit.
 • Výrobce
 • Model
 • Sklad - proveďte výběr z číselníku skladů.
 • Stav položky - proveďte výběr z již přednastavených možností:

- Čeká na naskladnění (stav, který umožňuje přidělit majetek uživateli)

- Nové na skladě (stav, který umožňuje přidělit majetek uživateli)

- V užívání (stav, který umožňuje přidělit majetek uživateli)

- V servisu nebo v reklamaci (stav, který umožňuje přidělit majetek uživateli)

- Použité na skladě (stav, který umožňuje přidělit majetek uživateli)

- Vyřazené na skladě (stav, který neumožňuje přidělit majetek uživateli)

- Odprodané (stav, který neumožňuje přidělit majetek uživateli)

- Zlikvidované (stav, který neumožňuje přidělit majetek uživateli)

 • Uživatel – výčet pro výběr z uživatelů, pokud je majetek ve stavu, který umožňuje přidělení
 • Atributy položky dle typu - nabízí se položky z číselníku atributů
 • Poznámka - víceřádkový dlouhý formátovaný text
 • Datum pořízení
 • Stáří v měsících - automaticky vypočtená hodnota
 • Pořizovací cena
 • Číslo faktury nákupu
 • Délka záruky v měsících
 • Datum konce záruky - automaticky vypočtená hodnota
 • Vypočtená informace je / není v záruce
 • Datum odeslání do servisu, pokud je ve stavu „V reklamaci nebo servisu“
 • Datum expirace
 • Životnost v měsících
 • Datum příští revize / kalibrace
 • Datum příští údržby
 • Odkaz na manuál - URL manuálu na webu
 • Uživatelská příručka/manuál - souborová příloha
 • Dodavatel - lze provést výběr z uživatelsky definovaného číselníku
 • Servisní organizace - lze provést výběr z uživatelsky definovaného číselníku
 • Servisní smlouva - forma check-boxu pro zakliknutí
 • Historie změn formou textového logu, záznamy jsou odřádkovány a slouží jen pro čtení


Jak hodnotíte článek?