Verze 5.00.00 (vystavená 11.06.2024)

Změníl(a) - Lucie Mácová

Hlavní změny v plusPortalu 5

Nová aktualizace aplikace plusPortal, označená číslem 5, přináší řadu změn a vylepšení, která se promítají do všech modulů. Jejich výčet by byl velmi rozsáhlý, a proto na rozdíl od obvyklého popisu změn po modulech je níže uvedeno jen několik významnějších úprav. Podrobnosti, jak používat nové a upravené funkce, naleznete v nápovědě.

Upravené ovládání

Hlavní svislé menu lze připnout k okraji a ponechat jej viditelné. Kliknutím na položku hlavního menu se rovnou zobrazí naposled použitá stránka z jejího podmenu. V horní liště se současně zobrazí vodorovné podmenu, takže lze rychle přejít na jinou stránku bez nutnosti vracet se na hlavní stránku a dlaždice.

Upravená struktura menu

Nové ovládání si vyžádalo některé změny ve struktuře ovládacího menu: některé položky byly přejmenovány za účelem zkrácení názvu, přibyly některé nové uzly v hlavním menu (např. Pracovní doba, Lékařské prohlídky).

Upraveny popisy dlaždic

Popis dlaždice se nově skládá z názvu uzlu v hlavním menu a z názvu položky. Např. Mzdy – Ke stažení. Tím je odstraněn problém duplicitních popisů některých dlaždic.

Nový vzhled

V uživatelském rozhraní plusPortalu jsme se soustředili na sjednocení vzhledu a způsobu ovládání a zaměřili jsme se na zlepšení zobrazení a ovládání na mobilech. Výsledkem je nový styl plusPortalu, který je dostupný v různých variantách – každý zaměstnanec si může v osobním nastavení vybrat jednu ze tří dostupných variant uživatelského rozhraní.

Ve stránkách nově naleznete jednotné filtry v záhlaví, jednodušší používání tlačítek pro manipulaci s označenými řádky v seznamech, přehlednější editační formuláře v podobě vyskakovacích panelů nebo sekcí, do kterých jsou rozděleny rozsáhlejší formuláře.

Úprava osobní karty zaměstnance

Nové ovládání a vzhled mají dopad na osobní kartu zaměstnance. Její stránky jsou nově členěny do sekcí, které lze upravovat samostatně. Editaci lze zahájit odkazem v pravém horním rohu každé sekce nebo kliknutím kdekoliv do obsahu sekce.

Seznamy v osobní kartě

Seznamy v osobní kartě lze nově nastavovat, třídit a upravovat stejně jako ostatní seznamy v plusPortalu. Můžete si nastavit jaké sloupce si přejete vidět, přepínat různá zobrazení, filtrovat či tisknout. To přináší poměrně velké možnosti, jak si osobní kartu zaměstnance přizpůsobit.

Seznam je v kartě zobrazen v úsporném vzhledu, aby nezabíral příliš místa. Do režimu nastavovaní jej přepnete kliknutím na ikonku montážního klíče v pravém horním rohu seznamu.

Tlačítko „Příprava“

Pro usnadnění provádění některých náročnějších úkonů v osobní kartě (např. změna pracovní pozice, ukončení poměru) je pod fotkou zaměstnance přidáno rozbalovací tlačítko Připravit pro rychlé zahájení těchto úkonů.

Úprava zavedení nového zaměstnance

Proces nástupu byl zjednodušen. Nově je pro přidání zaměstnance již jen jedno tlačítko a rozlišení, zda se jedná o další pracovní poměr již evidovaného zaměstnance nebo o zcela nový nástup, učiníte až v samotném formuláři nástupu.

V rámci nástupního formuláře můžete nově vyplnit více údajů (stejně jako v osobním dotazníku, odeslanému zaměstnanci) a po založení karty pak již není potřeba tolik údajů doplňovat.

Terčíky, které ukazují záložky, na kterých je třeba v osobní kartě něco doplnit před potvrzením nástupu, nově ukazují, co je třeba doplnit, když se na ně najede kurzorem myši. Tím si uděláte rychlý přehled o stavu nástupu.

Administrace a nastavení

PlusPortal 5 přináší také několik změn pro správce, kteří mají na starost číselníky a nastavování jednotlivých modulů nebo celého plusPortalu.

Přístup k číselníkům

Stránky, u kterých to má smysl, mají v pravém horním rohu ozubené kolečko, kterým se rychle dostanete na stránku se souvisejícími číselníky (např. ze seznamu zaměstnanců je rychlý odkaz do číselníků pro personalisty).

Samotná stránka s číselníky má jiné rozložení. V záhlaví je přepínač oblastí, pro kterou potřebujete zobrazit číselníky, a vedle je rychlý vyhledávač, umožňující snadno odfiltrovat číselníky podle hledaného slova. Při přepnutí na zobrazení všech oblastí se zobrazí všechny číselníky plusPortalu, dle abecedního pořadí. Do vyhledávacího pole zadejte např. „typy“ a stránky zobrazí všechny číselníky, které mají v názvu „typy“. Tímto způsobem se dostanete k požadovanému číselníku rychleji než dříve, kdy bylo nutno projít několik úrovní menu a pamatovat si, kde se hledaný číselník nachází.

Nově lze kterýkoliv číselník také umístit na plochu v podobě dlaždice.

Konfigurace

Všechny nastavovací funkce na úrovni plusPortalu (mající vliv napříč všemi moduly) byly soustředěny do jedné stránky, dostupné v menu přes položky Nastavení / Konfigurace.

Nově se do tohoto místa přesunulo i nastavení barev a loga.

Nové osobní nastavení

Osobní nastavení v rozbalovacím menu, které si zaměstnanec zobrazí kliknutím na svou fotografii v pravém horním rohu plusPortalu. Nastavení se nyní chová stejně jako nastavovaní v jiných aplikacích a provedená změna v nastavení se ihned aplikuje, není třeba nastavení uložit tlačítkem OK.

Sloučení jednoduché evidence zaměstnanců a personalistiky

Nabídka Číselníky zaměstnanců, která byla dříve dostupná z menu volbou Nastavení / Číselníky zaměstnanců, je nyní od verze 5 dostupná z modulu Zaměstnanci (Zaměstnanci / Zaměstnanci).

S výše uvedeným přesunem v ovládacím menu souvisí také přesun ve stromové struktuře přístupových práv (dříve Nastavení / Číselník zaměstnanců, nyní Zaměstnanci / Zaměstnanci). Samotná práva se nezměnila, pouze se ve stromu práv přesunula na jiné místo.

S přechodem na verzi 5 je potřeba zkontrolovat, zda jsou uživatelům správně nastavena práva Zaměstnanci / Zaměstnanci.

Přístup k číselníkům vztahujícím se k pracovní době

Pro usnadnění práce jsou od verze 5 aplikace plusPortal číselníky vztahující se k pracovní době dostupné přímo z menu volbou Pracovní doba.

Další drobné dílčí změny v jednotlivých modulech

Základní modul

Oprava tisku do PDF ze seznamů

Došlo k opravě tisku do PDF ze seznamů, kde se v určitých případech netiskl celý poslední řádek na stránkách. Chyba se projevovala u zákazníků provozujících plusPortal na cloudu MS Azure.

Personalistika

Úprava způsobu vyplnění údajů o pracovním zařazení při nástupu a následných změnách pracovního zařazení

V rámci zjednodušeného procesu nástupu nového zaměstnance byl upraven také způsob vyplnění údajů o pracovním zařazení při nástupu a následných změnách pracovního zařazení.

Dřívější předvolba preferovaného způsobu byla z nastavení personalistiky odstraněna:

Způsob zadání pozice je nyní na výběr při každém nástupu a změně pracovního zařazení. Naposledy vybraný způsob zadání si systém „pamatuje“ pro přihlášeného uživatele i po odhlášení. Při příštím použití se uložený způsob zadání pracovní pozice přihlášenému uživateli nastaví a může jej změnit.

Předvolby způsobu zadání dle typu poměru (zjednodušený popis nebo kompletní určení pracovní pozice) zůstávají beze změny chování.

Docházka

Doplnění osobního čísla na stránku Přítomnost

Na stránce Docházka / Přehledy / Přítomnost bylo doplněno k příjmení a jménu zaměstnance osobní číslo.

Logování změn uživatelsky zadaných souhrnných položek v detailu docházky

V detailu docházky se nyní logují změny uživatelsky zadaných souhrnných položek. Výpis změn je dostupný společně s ostatními logovanými událostmi pod tlačítkem Zápisy. Dále již není možné u uživatelsky zadané souhrnné položky změnit její typ. V tomto případě je nutné položku smazat a opětovně ji přidat se správným typem.

Mzdy

Úprava tisku výplatních lístků

Došlo k úpravě tisku výplatních lístků, aby nedocházelo ke zbytečnému tisku prázdné druhé stránky u vybraných lístků.

Doplnění vyčíslení hodin neomluvené absence

V osobní kartě zaměstnance (Zaměstnanci / HR panel / Karta zaměstnance) na záložce Dovolená bylo doplněno vyčíslení hodin ve sloupci Neomluvená absence. Při zpětné opravě absence v uzavřené mzdě a následném přepočtu hodin pro nárok na dovolenou původně nedocházelo v kartě zaměstnance u absence k úpravě hodin.


Jak hodnotíte článek?