Základní nastavení modulu Vzdělávání

Modul je dodáván se základním nastavením. Toto nastavení je důležité překontrolovat a změnit dle Vaší preference.

Nastavení provedete v Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Vzdělávání / Vzdělávání - nastavení.

Základní nastavení

  • Definujte, jak budete u nových zaměstnanců přidělovat požadavky na školení. Zda podle pracovních pozic nebo cílových skupin.
Cílová skupina může být tvořena seskupením zaměstnanců dle oddělení, pracovních pozic, zaměstnavatele, nebo náhodného uskupení zaměstnanců. Díky naplánované úloze dojde pro aktivní smlouvy a připravované nástupy k doplnění chybějících požadavků na školení. Požadavky pouze přidává, žádné nemaže a termín splnění (Splnit do) nastavuje na konec aktuální sezóny. Obdobně funguje nastavení dle pracovních pozic.
  • V případě, že budete chtít žádosti schvalovat, vyberte způsob schvalování (lze vybrat jednoduché schvalování, vícenásobné s výběrem schvalovatelů a vícenásobné všemi schvalovateli.
Jednoduché schvalování - žadatel žádá o schválení např. svého přímého nadřízeného (nevybírá, schvalovatel je vybrán automaticky dle nastavení pravomocí schvalovatelů).
Vícenásobné s výběrem schvalovatelů - žadatel o schválení vybírá ze seznamu těch, kteří mají pravomoc schvalovat jeho žádost.
Vícenásobné všemi schvalovateli - žádost o schválení je odeslána všem, kteří mají pravomoc ke schválení žádostí žadatele. Žádost je schválena až tehdy, kdy se k němu všichni kladně vyjádří.
  • Zaškrtněte, že chcete Organizovat vzdělávací akce.
V případě nezaškrtnutí Organizovat vzdělávací akce dojde k výraznému omezení funkčnosti modulu. Nebude možné plánovat akce na termíny, přihlašovat účastníky apod. Doporučujeme ponechat zaškrtnuté.

Moodle

  • V případě využití e-learningového systému Moodle, je potřeba koordinovat nastavení vzájemného propojení.

Termíny

  • Definujte délku školicí sezony a zda umožníte zaměstnancům hodnotit školení anonymně.
  • Nastavte pravidla termínů přihlašování na školení.

Notifikace

  • Nastavte pravidla odesílání notifikací přihlášeným zaměstnancům.
  • Rozhodněte, zda pro odesílání hodnotících formulářů využijete naplánovanou úlohu, která odešle hodnotící formuláře po proběhnutí akce, nebo budete hodnotící formuláře odesílat ručně.

E-mailové zprávy

  • Upravte obsah notifikačních emailů.
Pokud ponecháte obsah emailů prázdný, nebude notifikace odeslána.


Jak hodnotíte článek?