HR administrátoři

Změníl(a) - Kamil

U organizací s větším počtem zaměstnanců se může na správě jejich evidence podílet více personalistů. Program umožňuje celou evidenci rozdělit mezi několik HR administrátorů a HR manažerů. Vychází z konceptu, kdy HR manažer rozhoduje a kontroluje a má k dispozici HR administrátory pro výkon související administrativy.

Vedete-li evidenci malého nebo středního rozsahu a zvládne ji udržovat jeden personalista, nejsou pro Vás následující informace podstatné. Nemusíte v takovém případě HR manažery ani HR administrátory využívat.

Číselník HR administrátorů najdete na stránce Menu / Nastavení / Nastavení a číselníky / Personalistika / HR administrátoři.

Do jednoduchého číselníku doplňte konkrétní uživatele, kteří budou funkci HR administrátora používat.

Další práci s funkcí HR administrátorů najdete v tomto článku.


Jak hodnotíte článek?