Vyjmutí ze stavu

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Zaměstnanec je automaticky zařazen do evidenčního stavu potvrzením jeho nástupu, pokud má typ pracovního poměru, jenž se zahrnuje do evidenčních počtů. Nastane-li skutečnost, kdy je třeba zaměstnance z evidenčního stavu vyjmout - např. odchod na mateřskou dovolenou, uvolnění zaměstnance pro výkon veřejné funkce nebo další situace vymezené v legislativě, postupujte následovně:

Nejprve vyhledejte a otevřete kartu zaměstnance, na záložce pracovní smlouva otevřete sekci Evidenční stav v historii změn připravte vyjmutí ze stavu. Jakmile k vyjmutí skutečně dojde (nastane datum kdy zaměstnanec odejde), potvrďte jej (viz. potvrzování změn). Od této chvíle je zaměstnanec mimo evidenční stav a při příštím přepočtu evidenčních počtů se změna projeví.

  1. Vyhledejte kartu daného zaměstnance a přejděte na záložku Pracovní poměr. Na záložce vyhledejte sekci Evidenční stav a otevřete ji k editaci kliknutím na tři tečky v záhlaví sekce.
  2. Zobrazí se historie změn evidenčního stavu daného zaměstnance. Obvykle je zde jeden záznam o zařazení zaměstnance do evidenčního stavu ke dni jeho nástupu.
  3. Klikněte na odkaz Připravit vyřazení ze stavu. Ve stránce, která se zobrazí zadejte podrobnosti o vyjmutí - datum, důvod a uložte.
  4. V historii změn evidenčního stavu přibude další řádek signalizující připravené vyjmutí a v záhlaví osobní karty (pod fotografií) se zobrazí informace, že je připraveno vyjmutí ze stavu s tlačítkem pro jeho potvrzení. Můžete jej potvrdit rovnou nebo využít alternativní postup pro potvrzování změn.


Jak hodnotíte článek?