Ohlášení plnění povinného podílu OZP

Změníl(a) 7 months ago - Ivana Hladká

Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je podle § 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti uložena povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4% povinného podílu na celkovém počtu jejich zaměstnanců. U zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou práce, se do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru nezapočítají zaměstnanci, kteří jsou dočasně přidělení k výkonu práce k uživateli.

Postup ohlášení plnění povinného podílu OZP

 1. Volbou z menu Mzdy / Roční zpracování / Hlášení OZP.
 2. Pro provedení výpočtu je třeba zadat vstupní hodnoty:
 • Povinný podíl OZP: 4%
 • Koeficient pro odvod (násobek průměrné mzdy): 2,50
 • Průměrná mzda za 1.- 3. čtvrtletí
 • Roční fond hodin – pro jednotlivé směnné provozy, které máte uvedeny v rozvrhu směn – údaj směnnost
 • Dále je možnost zadat hodnotu výrobků / služeb nebo plnění odběrem výrobků / služeb
 1. Stiskněte tlačítko Výpočet.

Po provedení výpočtu je zobrazený přehled podle jednotlivých směnností. Je možné zobrazení podrobností výpočtu.

Tlačítko Vytvořit exportní soubor vytvoří soubor pro načtení do on-line formuláře.

Tlačítko Otevřít web pro podání:

 • přesměruje přímo na web Ministerstva práce a sociálních věcí, kde je potřeba stisknout tlačítko Vyplnit (ON-LINE FORMULÁŘ);
 • v zobrazeném formuláři stisknout tlačítko Načíst údaje a vložit vytvořený soubor;
 • data ve formuláři mzdová účetní zkontroluje (případně upraví) a po stisku tlačítka Přejít k odeslání pokračuje v odeslání hlášení.

Kontrola před provedením výpočtu

 1. Číselník Typy pracovních poměrů (dostupný z menu Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Typy pracovních poměrů).

Do výpočtu budou zahrnuty typy poměrů, u kterých je nastaven údaj Hlášení OZP/průkaz.

 • Typ poměru HPP (Pracovní poměr)
 • Na posouzení je typ poměru STAO (Statutár). U statutárů je klíčová existence pracovního poměru. Pokud se jedná o osobu pracující na základě existujícího pracovního poměru dle Zákoníku práce, tak se do výpočtu zahrnuje. A to bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance voleného, jmenovaného. Pokud se jedná o osobu pracující na základě jiné smlouvy dle občanského zákoníku (např. příkazní smlouva, smlouva o výkonu funkce apod.), tak se do výpočtu nezahrnuje.
 1. Číselník Rozvrhy směn (dostupný z menu Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / oddíl Pracovní doba / část Rozvrhy směn). Zkontrolovat nastavení směnnosti. Do výpočtu budou zahrnuti zaměstnanci dle směnnosti v jednotlivých měsíčních období.
 1. Číselník Mzdové složky (dostupný z menu Nastavení / Číselníky a nastavení / Mzdy / oddíl Mzdy / část Mzdové složky). Do výpočtu budou zahrnuty hodiny ze mzdových složek, které mají nastavenu započitatelnost pro OZP (Vliv složky na OZP).

Pro kontrolu nastavení započitatelnosti mzdových složek je možné do základního zobrazení mzdových složek přidat údaj Hodiny odpracované OZP.

Za odpracované hodiny se pro účely výpočtu ročního průměrného přepočteného počtu všech zaměstnanců považují:

 • skutečně odpracované hodiny (včetně hodin přesčasové práce);
 • hodiny čerpané dovolené;
 • hodiny nemoci (v důsledku dočasné pracovní neschopnosti s náhradou mzdy / v důsledku dočasné pracovní neschopnosti, za které je poskytována nemocenská);
 • hodiny OČR (v důsledku ošetřování dítěte nebo péče o ně nebo ošetřování jiného člena domácnosti, za které náleží ošetřovné);
 • hodiny překážek v práci na straně zaměstnavatele;
 • hodiny překážek v práci na straně zaměstnance (dle nařízení vlády č. 590/2006).

Nezapočítávají se hodiny:

 • mateřská dovolená;
 • rodičovská dovolená;
 • dlouhodobé ošetřovné;
 • otcovská poporodní péče;
 • proplacená dovolená.
 1. U všech zaměstnanců s postižením je třeba zadat toto zdravotní postižení v kartě zaměstnance (Personální údaje / Hlášení OZP / průkaz).
Pro kontrolu zadaných OZP je dostupná sestava v menu Mzdy / Přehledové reporty mezd / Přehled OZP.


Jak hodnotíte článek?