Avíza o pracovní neschopnosti (eNeschopenky)

Změníl(a) - Martina Dufková

Na záložce Avíza se soustřeďují elektronická oznámení jednotlivých fází pracovní neschopnosti od ČSSZ. Záložka s avízy je dostupná volbami Menu / Mzdy / Nemocenské dávky / záložka Avízo.

Aby se neschopenky do avíz načetly, je potřeba využít funkci eNeschopenky v záložce Případy. Do avíz se touto cestou dostanou všechny stažené a nezpracované neschopenky. Na existenci nových případů/dokladů o pracovní neschopnosti upozorní terčík s číslem vedle názvu záložky Avízo.

Po kliknutí na terčík s číslem (stejnou funkci plní i filtrační dlaždice Neschválené) se zobrazí seznam avíz pro zpracování. Seznam zobrazuje jméno a příjmení zaměstnance, druh nemocenské dávky, typ dokladu (zahájení, pokračování, ukončení, změna, storno), datum vystavení dokladu, specifikaci, informaci, zda se jedná o pracovní neschopnost v ochranné lhůtě (nabývá hodnot ano/ne) a informaci, zda se jedná o nový nebo navazující případ. U každého avíza je dále tlačítko Otevřít a tlačítko Schválit.

Každé oznámení o pracovní neschopnosti je potřeba otevřít pomocí stejnojmenného tlačítka Otevřít a zkontrolovat. Po kontrole stiskněte tlačítko Schválit. Takto schválená neschopenka se přesune do záložky Případy, kde je s ní možné dle potřeby dále pracovat. Po schválení se zároveň automaticky vyřadí z avíz pro zpracování (filtrační dlaždice Neschválené). Všechna avíza i nadále zůstávají zobrazena pod filtrační dlaždicí s názvem Vše.

Avíza je nutné zpracovávat jednotlivě, nelze je stáhnout hromadně.
Zvláštní typy dokladů

Do avíz mohou být načteny i opravné doklady (např. ošetřující lékař chybně ukončil neschopenku a zašle nové ukončení nemoci se správnou hodnotou). Tyto doklady jsou označeny typem "Změna" a po jejich stažení se automaticky přepíše původní hodnota v již založené neschopence.

Pokud ošetřující lékař zašle doklad typu "Storno", tak po jeho schválení se celá neschopenka smaže a případ ze seznamu zmizí.


Jak hodnotíte článek?