Logování aktivit uživatelů

Změníl(a) - Vladimír Koutný

V plusPortalu je možné zaznamenávat některé aktivity uživatelů a tyto záznamy prohlížet. Sledovány mohou být tyto aktivity:

  • přihlášení a odhlášení;
  • přístup ke stránkám;
  • změny v nastavení přístupových práv;
  • změny vybraných údajů v databázi.

Oprávnění k logování aktivit

Funkce pro prohledávání zaznamenaných aktivit a pro nastavení logování nejsou běžně dostupné všem uživatelům, ale pouze těm, kteří mají přidělena příslušná oprávnění. Aby se zobrazovalo vše jak je popsáno, je třeba nejprve zkontrolovat a nastavit příslušná práva Nastavení / Uživatelé / Aktivity uživatelů / Nastavení a Nastavení / Uživatelé / Aktivity uživatelů / Smazat záznamy.

Hledání pachatele

Chcete-li prohledat zaznamenané události, otevřete nejdříve stránku se seznamem uživatelů (v menu: Nastavení / Uživatelé) a v ní klikněte na tlačítko Protokol aktivit, které otevře stránku s událostmi. Po zobrazení stránky je potřeba nejprve nastavit filtr a tím zúžit množství prohledávaných událostí.

Pokud zadáte podmínku a program nenajde žádné záznamy, je možné, že zachytávání událostí je vypnuto a je třeba zkontrolovat jeho nastavení.

Nastavení zachytávání událostí

Ve stránce s protokolem zachycených událostí je pod filtrem tlačítko Nastavení. To zpřístupní stránku, ve které lze určit, jaké události chceme sledovat a jak dlouho chceme záznamy uchovat. Typy událostí, jejichž sledování je možné zapnout nebo vypnout jsou uvedeny výše a ve stránce samotné je ke každému typu bližší popis.

Bližší vysvětlení si zaslouží nastavení sledování změn vybraných údajů v databázi - například chceme sledovat, kdo a kdy změnil datum narození zaměstnance. Toto nastavení již vyžaduje více znalostí zejména z oblasti jazyka SQL a je popsáno v samostatném článku.


Jak hodnotíte článek?